Premier kladionica od igrača traži da prilože slike lične karte ili pasoša, kako bi se mogli kladiti online preko svog internet računa. Kako se navodi na njihovoj web stranici, u Premier klub se više nije moguć učlaniti u poslovnicama, nego isključivo putem interneta (web stranica i mobilna aplikacija).kladionica-igre.jpg

Dodaje se kako se prilikom učlanjenja moraju ispravno unijeti svi lični podaci, uključujući ime, prezime i adresu, te priložiti slike ličnog identifikacijskog dokumenta, to jest lične karte ili pasoša. 

- Nakon što ispunite sve korake, Vaš račun će biti pregledan i odobren samo ukoliko je sve ispravno ispunjeno. Ukoliko neki od podataka nedostaje ili nije ispravno upisan, pri prvoj sljedećoj prijavi na račun dobit ćete poruku od Premier kladionice s uputama šta trebate ispraviti - navodi se u objavi, te napominje kako će samo računi sa potpunim i ispravnim ličnim podacima moći nastaviti internet klađenje.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević kazao je kako sportska kladionica ne bi trebala tražiti lične podatke, osim ukoliko nije ispunjeno nekoliko uslova koje nalaže Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. 

- Organizatori kladioničarskih igara kao obveznici imaju pravo i obavezu da za svoje potrebe skeniraju i ostave kopije ličnih dokumenata na osnovu kojih je izvršena identifikacija klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, te obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više, bez obzira na to da li je transakcija obavljena u jednoj ili u nekoliko evidentno povezanih transakcija. To se može uraditi i u slučaju da se sumnja na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u pogledu transakcije ili klijenta bez obzira na iznos transakcije. Ukoliko to nije slučaj, kladionice ne bi smjele tražiti lične podatke građana - kazao je Kovačević.

Jedan od građana je, navodi naš sagovorink, prije nekoliko dana Agenciji prijavio kako u sportskoj kaldionici Premier, prilikom online klađenja, nije mogao uplatiti tiket jer mu je traženo da fotografiše ličnu kartu ili pasoš. On je naveo kako povremeno pristupa online klađenju i da je na račun za klađenje putem interneta položio određeni novac, kao i da smatra da su mu time narušena prava na zaštitu ličnih podataka i Zakon o ličnoj karti državljana BiH.

Postupajući po ovom prigovoru, Agencija je donijela mišljenje u kojem se navodi da organizator kladioničarskih igara ima pravo i obavezu da zahtijeva kopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta od igrača, što uključuje i njihovo skeniranje, ukoliko je ispunjen neki od uslova za preduzimanje mjera identifikacije i praćenja klijenta u smislu odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

- S tim u vezi, mišljenja smo da identifikacija i dokumentovanje, radi sigurnosti podataka, treba biti izvršena od strane službenika organizatora kladioničarskih igara, a ne fotografisanjem lične karte igrača. Nadalje, odredbama člana 24. Zakona, propisano je da kontrolor podataka obavještava nosioca podataka na njegov zahtjev o toku obrade njegovih podataka koju vrši kontrolor podataka ili obrađivač podataka, o svrsi obrade podataka, zakonskoj osnovi i trajanju obrade, da li su podaci pribavljeni od nosioca podataka ili od treće strane i o pravu na pristup ličnim podacima, kao i o tome ko je primio ili ko će primiti podatke i za koju svrhu - navodi se u mišljenju.

Prema uputama Agencije, nosilac podataka ima pravo da od kladionice Premier zahtijeva da mu dostavi obavještenje o zakonskom osnovu i svrsi zahtijevanja fotografije lične karte, odnosno pasoša.

- U slučaju da ustanove ili iz bilo kojeg razloga posumnjaju da se njihovi lični podaci nezakonito obrađuju od strane kladionice Premier, građani imaju mogućnost da podnesu prigovor Agenciji radi zaštite svojih prava, na osnovu kojeg će Agencija pokrenuti postupak i u slučaju povrede prava naložiti mjere u okviru svojih zakonskih nadležnosti - naglasio je Kovačević.