Narodna skupština Republike Srpske - Foto: RTRS
Pred Narodnom skupštinom sutra su izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju koje se odnose na pronatalitetnu politiku. Mijenja se Zakon o legalizaciji koji vlasnike objekata bespravno izgrađenih do 2013. oslobađa naknade. Ključne su izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje se daje mogućnost njegovog besplatnog pretvaranja u građevinsko. U Sarajevu su sve pogrešno razumjeli.

Predloženim izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, građanima Republike Srpske, omogućava se potpuno besplatno pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

- To se prije plaćalo sve. Sve i jedan stanovnik bilo koje lokalne zajednice koji podnosi zahtjev za građevinsku dozvolu ili vrši legalizaciju ukoliko gradi svoj objekta na poljoprivrednom zemljištu, on je plaćao naknadu za promjenu poljoprivredne kulture u građevinsku kulturu - rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić.

Uvodi se i mogućnost zamjene poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike za opštinsko i gradsko poljoprivredno zemljište. Cilj je očuvati zemljišni fond za poljoprivredu.

- Na osnovu zakona o zadrugarstvu, lokalne zajednice su dobile određenu količinu poljoprivrednog obradivog zemljišta tako da će moći. Ne moramo prenositi na lokalnu zajednicu, da bi trajno gubili namjenu, nego nam lokalna zajednica da to zemljište, koje je isto poljoprivredno. A mi lokalnoj zajednici ustupamo građevinsko zemljište, gdje oni razvijaju svoju lokalnu zajednicu - rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Maletić.

U Sarajevu pomno prate šta radi zvanična Banjaluka. Iako zakon nema veze sa dražvanom imovinom, smatraju da je to udar na nju. Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik podsjeća ih na Dejton - imovina Republike Srpske je samo njena i niko je ne može oteti.

- Sva imovina ovdje koju vidite je naše. Ovdje po Dejtonu je naša imovina i može sto sudova da presuđuje šta hoće i visoki predstavnik da se zeza oko toga, ali ovo je naša imovina, ovo je naše poljoprivredno zemljište, ovo su naše šume. Vi nađite način kako mislite da ćete nas spriječiti da mi to koristimo. Nećete spriječiti nikada - istakao je Dodik.

Prijedlogom zakona produžava se rok na koji se koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike može dati domaćem i stranom pravnom licu, sa dosadašnjih 30 na 50 godina, što može stvoriti pretpostavke za privlačenje većih investicija u poljoprivredno zemljište.