9EE5CE6E-8822-4E43-9BF2-B9341D25A4AF.jpeg
Pomjeranje praga za ulazak u sistem PDV-a je vijest koju su mali preduzetnici i zanatlije dugo čekali. Konkretno, ovo znači veliko rasterećenje u poslovanju, ali i smanjenje cijena usluga, što će koristiti i krajnjim mušterijama.

Privrednici kažu, ovo je dobra poruka za ostanak mladih. I ranije su pokretali ovakvu incijativu, ali tek sada su naišli na razumijevanje.

"Šta to znači za nas koji radimo kao samostalni privrednici? Znači da ćemo imati prostora da radimo do 100 hiljada bez ulaska u PDV. Zašto spominjemo? Morate shvatiti da bi mi morali poskupiti svoje usluge za 17 odsto“, kaže direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovica Bratić.

"Dobra stvar za male privrednike, jer nekada 50 hiljada i sada 100 hiljada nije isto. Dosta malih privrednika bi ovo podžalo zato što znaju da davanjem na kraju bilansa mogu dići kredite, mogu se zadužiti i mogu ostati i opstati na ovim prostorima“, kaže predsjednik zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Lazo Šešić.

Trenutno, na preregistraciju čeka 6.284 obveznika. Sve ovo povlači dodatna sredstva iz zajedničkog budžeta, odnosno smanjenje javnih prihoda, podsjeća ministar finansija i trezora.

"Ove godine će to biti više od 25 miliona maraka, jer se država odrekla tog dijela prihoda, ali to je nešto što moramo preuzeti na sebe ako želimo da zanatski sektor ostane da živi“, kaže ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Prijedlog zakona o izmjenama zakona o PDV-u već je prošao Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Sada je na redu Dom naroda, koji bi o tome trebalo da raspravlja već sutra. Ukoliko bude usvojen, stupiće na snagu za osam dana, a nakon toga biće potrebno dodatnih mjesec dana za usvajanje potrebnih pravilnika i podzakonskih akata kako bi se prvi preduzetnici mogli preregistrovati.

"Nijedan zakon ne može da se usvoji bez SNSD-a"

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić je istakao da nijedan zakon na nivou BiH ne može da se usvoji bez SNSD-a.

"Inicijativu za izmjenu zakona može da podnese svako. Kako sam već rekao, za nas je najbitnije kada inicijativu podnesu oni na koji se to odnosi, ali zakone usvaja onaj koji ima kapacitet, a u ovom konkretnom slučaju, kada govorimo o nivou BiH, nijedan zakon ne može da se usvoji bez SNSD-a.

Slušali smo svakakve stvari koje su bile nekorektne, gdje su jedan realan problem htjeli da uvedu u domen politike i mislim da to nije dobro. Podsjetiću vas da je ovaj zakon već prošao Predstavnički dom, jednoglasno, i da je u proceduri u Domu naroda. Nisu se stekli uslovi da bude usvojen 04.10. jer smo vršili određene pripreme.

Donijeti zakon ne podrazumijeva samo izglasati zakon i on počinje da živi. Ono što naši mali preduzetnici treba da znaju, a mi očekujemo da će sutra taj zakon da bude usvojen, i naravno, ključnu ulogu u tom procesu kada je u pitanju Srpska ima SNSD, trebaće osam dana da zakon stupi na snagu. Nakon tih osam dana, mi smo uložili maksimalan napor, da sve ostale procedure, u smislu usvajanja podzakonskih akata, pravilnika i svega ostaloga koje treba da provede UIO se provedu u što kraćem roku. Naša su očekivanja da od dana stupanja na snagu tog zakona, da će biti neophodno još nekih 30 dana da oni pojedinci koji imaju mogućnost da se po ovom zakonu preregistruju i stvarno to i učine. Žao mi je što su privrednici morali sačekati još taj mjesec i 13 dana, ali kako sam već rekao, najveća šteta bi bila da smo usvojili zakon u trenutku kada za to nisu bile stvorene tehničke pretpostavke", rekao je Amidžić.