Uništene ćirilični znakovi (Foto: M.Dakić) -
Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara pokrenuće inicijativu za formiranje radne grupe koja bi trebalo da obiđe teren, utvrdi oštećenje tabli i saobraćajnih znakova koji su napisani na ćirilici i entitetskim ministarstvima ukazati na takve pojave kako bi one bile otklonjene.

Naime, na skoro svim putnim pravcima i naseljenim mjestima u FBiH, posebno u tri kantona: Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom i Livanjskom kantonu, table, odnosno putokazi napisani na ćirilici su uništeni, prekrečeni.

Neki su čak i prelijepljeni, što izaziva zabrinutost i nelagodu velikog broja građana, posebno srpske nacionalnosti.

Jedan od primjera je i uništena ćirilična tabla na putu od Stoca prema Neumu. Tamo se ni na jednom putokazu ne može vidjeti ćirilično pismo. Na ovom putnom pravcu na novim tablama ćirilica je već prekrižena, išarana ili prelijepljena.

Inače, prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, saobraćajnu signalizaciju postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima, dok je pravilnicima definisano da saobraćajna signalizacija mora biti napisana na službenim jezicima u BiH, odnosno na hrvatskom, srpskom i jeziku bošnjačkog naroda, dok sam natpis mora biti na ćiriličnom i latiničnom pismu.