J.U. "Ekologija i bezbjednost Trebinje" u saradnji sa Lučkom kapetanijom Brčko organizuje ispit za zvanje "UPRAVLJAČ ČAMCEM" koji će se održati u petak 28. septembra u velikoj sali gradske uprave sa početkom u 10 časova.

Sve prijavljene kandidate koji još nisu dostavili potrebnu dokumentaciju pozivamo da to urade što prije, a najdalje do četvrtka 27. septembra, kako bi mogli pristupiti ispitu.

Ispitu mogu pristupiti svi građani stariji od 18 godina, državljani Republike Srpske i BiH kao i strani državljani. Obuka i ispit će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u prostorijama naše Ustanove svakim radnim danom u periodu od 7 do 15 časova ili putem besplatnog telefona 121. Poslednji rok za prijavu sa potrebnom dokumentacijom je u četvrtak 27. septembra 2018 godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti:


  1. Ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša

  2. Dvije slike 2x3 cm

  3. Potvrdu o izvršenoj uplati takse

Taksa se sastoji iz dva dijela (dvije uplatnice), a detalji za uplatu su sledeći:

NAKNADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA UPRAVLJAČA ČAMCA – 90,00 KM

-ŽIRO RAČUN – 5620990000055687

-VRSTA PRIHODA – 722511

-BUDŽETSKA ORGANIZACIJA – 1648001

-SVRHA DOZNAKE – NAKNADA ZA POL. ISPITA ZA UPRAVLJAČA ČAMCA

-PRIMALAC – BUDŽET RS

-OPŠTINA – 002


REPUBLIČKA TAKSA12,00 KM

-ŽIRO RAČUN – 5620990000055687

-VRSTA PRIHODA – 722111

-BUDŽETSKA ORGANIZACIJA – 9999999

-SVRHA DOZNAKE – REPUBLIČKA TAKSA

-PRIMALAC – BUDŽET RS

-OPŠTINA – 002


Za sve informacije na raspolaganju je besplatan broj gradskog operativnog centra – 121.