Dragan Lukač - Foto: RTRS
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da očekuje da će biti realizovan sporazum o saradnji BiH sa Evropolom koji je veoma značajan u pogledu razmjene podataka.

Lukač je izrazio nadu da saglasnost koju je Savjet ministara dao na pravilnik o radu i operativnoj saradnji zajedničke kontakt-tačke BiH sa Evropolom - predstavlja posljednje korake u sprovođenju ovog sporazuma da se formira kontakt-tačka i pošalje oficir za vezu Republike Srpske u sjedište Evropola u Hag.

- Na taj način ćemo u potpunosti otvoriti saradnju sa Evropolom - istakao je Lukač.

On je naveo da će ta saradnja biti veoma značajna u pogledu razmjene mnogih informacija potrebnih za bezbjednost cijele BiH, ali i veoma značajna za MUP Republike Srpske i saradnju sa Evropolom u budućnosti.

Lukač je podsjetio da je Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji s Evropolom potpisan prije šest godina i ratifikovan, ali da do sada nije sproveden.

On je podsjetio da se Republika Srpska godinama bori da Sporazum bude u potpunosti sproveden onako kako je i potpisan, jer je riječ o međunarodnom aktu koji je značajan za cijelu BiH.

Lukač je napomenuo da je BiH ostala jedina zemlja koja nema potpunu saradnju sa Evropolom, a koja je važna zbog mnogih međunarodnih akcija koje sprovodi MUP Republike Srpske.

BiH je 2016. potpisala Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji s Evropolom, koji se nikada nije počeo primjenjivati jer nije uspostavljena zajednička kontakt-tačka s Evropolom.

Savjet ministara je u srijedu, 26. oktobra, dao saglasnost na Pravilnik o radu i operativnoj saradnji nacionalne/zajedničke kontakt-tačke za BiH za saradnju sa Evropolom, radi jačanja saradnje sa EU u ovoj oblasti u procesu pridruživanja.

- Na ovaj način se sprovodi ranije zaključeni Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji BiH i Kancelarije Evropske policije - Evropola - saopšteno je iz Savjeta ministara.

Pravilnikom su utvrđeni, između ostalog, način rada, obaveze i odgovornosti zajedničke kontakt-tačke za BiH za saradnju sa Evropolom, koja se nalazi u Ministarstvu bezbjednosti, prava i obaveze nadležnih organa za sprovođenje zakona u BiH, kao i druge procedure od značaja za uspostavljanje sistema saradnje i razmjene informacija nadležnih organa za sprovođenje zakona u BiH i Evropola.