Maksimović: U BiH imamo izuzetne prirodne resurse za razvoj solaraFoto: Ustupljena fotografija | Maksimović: U BiH imamo izuzetne prirodne resurse za razvoj solara


Siniša Maksimović, direktor kompanije ETMAX iz Banjaluke, rekao da imamo sve preduslove da se veoma dobro pozicioniramo na mapi energetski održivih regiona, koji će u budućnosti razvoj definisati na korištenju resursa obnovljive energije.

"U BiH imamo izuzetne prirodne resurse za razvoj sektora OIE-e, a posebno za razvoj solara. Energija Sunca i vjetra su globalno posmatramo prepoznate kao najvažnije alternative tradicionalnim načinima proizvodnje energije", kaže Maksimović.

Biti pionir na bilo kojem polju nije jednostavan put, ali vi ste uspješno došli do više od decenije poslovanja na ovim prostorima. Kako su izgledali počeci rada u sektoru obnovljivih izvora energije?

ETMAX je nastao iz potrebe da se ponude rješenja i znanje u projektovanju i izgradnji fotonaponskih elektrana. Tada, prije 12 godina ova oblast je bila nepoznanica na našim prostorima. Preduzeće je i osnovano sa ciljem da na tržištu ponudi ekspertizu, koja je u tom trenutku nedostajala. Počeci rada su bili izazovni, mada je sektor solarne industrije uvijek izuzetno dinamičan. Danas u odnosu na početak razvoja industrije, imamo druge okolnosti na tržištu, brojne aktere, tako da je neophodno uvijek pratiti dešavanja i stvoriti poslovni sistem koji se neprekidno razvija.

Prije 12 godina, isto kao i danas, solarna industrija je jednako inovativna, te predstavlja korak naprijed u energetskoj tranziciji, ali na način koji uvažava sve specifičnosti razvojnih procesa. Ono što smo od početka znali, i što je prije svega rezultat jasne vizije je da razvijamo inovativnu kompaniju, sa dugoročno dobrom perspektivom.

Od osnivanja kompanije, poslovanje zasnivamo na razvoju i stalnom unaprijeđenju   sopstvenih kapaciteta, kako u smislu projektovanja, tako i u oblasti izgradnje i izvođenja postrojenja, a posebno u razvoju vlastite proizvodnje. Posvećenost poslovnoj viziji, istrajnost i spremnost da se stvori prepoznatljiva kompanija su izuzetno važne, ali kada dostignete fazu razvoja, kada je kompanija već uspiješna, tada je važno napraviti iskorak daljeg unaprijeđenja poslovanja i definisanja novih ciljeva.

ETMAX je sada u toj fazi razvoja, kada definišemo novi razvojni ciklus, koristimo naučene lekcije i iskustva na najbolji mogući način.

Kada to uporedite sa situacijom na tom tržištu danas, koliko smo napredovali, a šta nas tek čeka na tom putu?

Danas je u oblasti solarne industrije značajno drugačija situacija. Investitori donose informisane odluke, zasnovane na upoznavanju sa informacijama o tehnologiji, funkcionalnosti, produktivnosti i daleko su više uključeni u sam proces. Mi smo domaća kompanija, koja je napravila najveći broj solarnih elektrana u BiH, sa domaćim stručnjacima i vlastitim resursima.

Sektor OIE na našim prostorima je karakterističan upravo po tome da se prepoznaju lokalne kompanije kao najvažniji akteri. Više nego ikada govori se o OIE, energetskoj tranziciji, održivom razvoju i mislim da će u budućnosti ova pitanja dobiti još na značaju.

U BiH imamo izuzetne prirodne resurse za razvoj sektora OIE-e, a posebno za razvoj solara. Energija Sunca i vjetra su globalno posmatramo prepoznate kao najvažnije alternative tradicionalnim načinima proizvodnje energije. Projekcije su dugoročno posmatrano veoma pozitivne, i mislim da će OIE u ukupnoj proizvedenoj energiji u BiH biti sve više zastupljene.

Takođe, uvjeren sam da će sve više električne energije porijeklom iz OIE biti prisutno na tržištu.

Imamo sve preduslove da se veoma dobro pozicioniramo na mapi energetski održivih regiona, koji će u budućnosti razvoj definisati na korištenju resursa obnovljive energije.

Prošle godine ste kao sponzor prepoznali značaj Balkan Solar Summita, a tu ste i ove godine. Šta ovakvi događaji donose tržištu regiona i koliko vam pomažu u edukaciji tržišta, ali i pomjeranju cijele teme zelene energije nekoliko koraka naprijed?

ETMAX se na ovom izuzetno zapaženom Summit-u za region Zapadnog Balkana, predstavlja kroz nekoliko segmenata: učešćem na panelima, stručnim predavanjima, ali i kroz prezentaciju naših rezultata, proizvodnih kapaciteta, kao i prezentovanja mogućnosti saradnje sa biznis sektorom. Inače smo kompanija koja je opredjeljena da aktivno učestvuje na tematskim dešavanjima iz oblasti energetike, a posebno u dešavanjima posvećenim OIE-u, kakav je Balkan Solar Summit.

Summit donosi jedinstvenu platformu za umrežavanje i povezivanje sa poslovnom zajednicom.  Koliko vidimo, programski koncept se proširuje, jer je oblast obnovljivih izvora energije dinamična, razvoj je brz i zahtjeva da pratite tehnologiju, zakonodavstvo, finansiranje, uvažavajući specifičnosti samog sektora.

Summit donosi na najbolji mogući način inovativna rješenja, ukazuje na mogućnosti budućeg razvoja, tako da ima i značajnu ulogu edukacije tržišta, a posebno informisanja budućih investitora o važnim pitanjima u ovoj oblasti.

Kada je u pitanju stručni kadar u polju obnovljivih izvora energije, kakva je trenutna situacija po tom pitanju i da li događaji poput Balkan Solar Summita mogu doprinijeti popularizaciji ove teme i među onima koji tek izlaze na tržište rada?

ETMAX u kontinuitetu povećava broj radnika. Trenutno imamo preko 100 zaposlenih, a plan je da zaposlimo još 50 - 100 novih radnika u narednom periodu. S obzirom na brojne projekte u realizaciji i povećanje poslovanja, nova zapošljavanja prate ove procese. Solarna industrija kreira održiva radna mjesta, zasnovana na realnim projekcima rasta proizvodnih kapaciteta.

Sasvim sigurno je da Balkan Solar Summit može da doprinese informisanosti mladih ljudi o mogućnostima za zaposlenje i da ukaže na izuzetne šanse za razvoj karijere. Vjerujem da će organizatori Summit-a ovom segmentu posvetiti posebnu pažnju, jer kada govorimo o obrazovanju i zapošljavanju, solarna industrija može zaista mnogo da doprinese u smislu novih zapošljavanja. Radi se o radnim mjestima koja su stabilna, na srednji ili duži rok, uz mogućnost usavršavanja i razvoja kompetencija. 

Posebno je važno naglasiti da mladi inžinjeri, studenti tehničkih fakulteta, imaju izuzetne šanse za zapošljavanje u oblasti solarne industrije, pri čemu karijeru razvijaju učešćem na projektima, koji će osigurati stvaranje generacije stručnjaka u ovoj oblasti.

Učesnik ste na panelu "Veliki solarni projekti "Od ideje do realizacije".  Koliko su prevladani početni izazovi u razvoju sektora, i koliko smo kao tržište spremni za obnovljive izvore energije? 

Da, tako je, na Summit-u posebnu pažnju ćemo posvetiti velikim projektima, po kojima smo prepoznatljivi, njihovom strateškom i infrastrukturnom značaju za nas i za region. Osvrnućemo sa na važnost velikih projekata u oblasti solara, u smislu promjene energetske slike, značajnog povećanja udijela obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom miksu, te šta to znači da budući razvoj.

Veliki projekti u oblasti solara imaju potencijal da naš region mapiraju na najbolji mogući način, kao razvojni, sa brojnim konkurentskim prednostima i da donesu značajne benefite u dugom roku.

Što se tiče prevazilaženja početnih izazova u razvoju sektora, mislim da smo značajan iskorak već napravili i da smo sada u fazi stvaranja pretpostavki budućeg razvoja.

Kao tržište, spremni smo za energetsku tranziciju, koja se provodi već duže vremena, prilagođenu okruženju i ciljevima razvoja.

Nevesinje
Nevesinje

Ono po čemu ste kao kompanija poznati jeste razvoj sopstvenih proizvodnih kapaciteta. Gdje je ETMAX danas na tom polju i šta su planovi za budućnost?

Oblast proizvodnje je jedna od najvažnijih službi našeg poslovnog sistema. Rad Službe proizvodnje podrazumijeva stručnost zaposlenih, opremljenost proizvodnih pogona, kvalitet opreme koja se instalira u fotonaponska postrojenja, poštovanje dobrih praksi i zahtijeva kvaliteta.

Proizvodnja je u ETMAX-u organizovana kroz Službu mašinske i elektro proizvodnje.

U našoj mašinskoj proizvodnji izdvajaju se metalne i aluminijumske konstrukcije, namijenjene za različite tipove elektrana. Kompletne konstrukcije za elektrane koje isporučujemo, proizvode se u našim proizvodnim pogonima na lokaciji u Poslovnoj zoni Ramići, u Banja Luci. Posebna pažnja se poklanja materijalima za konstrukcije i kvalitetnim projektnim rješenjima, što dodatno osigurava dug radni vijek elektrana i njihov pouzdan rad.

Elektro proizvodnja u ETMAX-ove je bazirana na proizvodnji elektro ormara, različite namjene za fotonaponske elektrane koje gradimo.

U oblasti auto mobilnosti razvijamo proizvodnju autopunjača i prateće opreme.

Sva naša proizvodnja i partnerstva sa kompanijama koje su globalni lideri je zasnovana na tome da se na naše tržište donese premium kvalitet u oblasti projektovanja, izgradnje i opremanja fotonaponskih sistema, kao i razvoj novih proizvoda u ovom segmentu.

Razvoj i unaprijeđenje proizvodnje su izuzetno važni za ETMAX i sigurno ćemo u narednom periodu nastaviti sa diverzifikacijom djelatnosti, a posebno u dijelu proizvodnje.

Koji od panela i predavanja, pored onog na kojem učestvujete u sklopu Balkan Solar Summita, možete da izdvojite, i koja vam se tema čini najkorisnijom?

Ove godine značajno mjesto zajedno sa ETMAX-om, na Summit-u će imati naši dugogodišnji partneri, globalni lideri u solarnoj industriji, premium proizvođači opreme za fotonaponska postrojenja, kompanije Fronius-i i Qcells.

Jedna od tema koja se izdvaja je svakako predavanaje na temu "Kako izabrati najbolje solarne panele?". Često govorimo o važnosti opremanja elektrana vrhunskom opremom, koja je ujedno garancija za visoke produktivne rezultate i dug rad elektrane. Ova tema, koliko god govorili o tome, zahtjeva dodatnu pažnju, jer je jedan od najvažnijih faktora isplativosti elektrane.

Kvalitetna oprema čini razliku i zato je važno da informišeno javnost i potencijalne investitore na šta da obrate pažnju. Odabirom opreme premium kvaliteta dugoročno štedite novac, uz maksimalnu produktivnost fotonaponskog postrojenja.

O svemu navedenom, ali i mnogo više, o važnosti odabira kvalitetne opreme za fotonaponska postrojenja, govoriće predstavnik kompanije Qcells, jednog od vodećih, globalnih proizvođača solarnih panela premium kvalitete.