Masline su budućnost Hercegovine. Ova mediteranska biljka u Trebinju već uveliko daje plodove. Maslinarstvom se bave u manastiru Tvrdoš, Petropopavlovom manastiru, ali i vinariji Vukoje.


Odmah pored grožđa Vukoji su zasadilo 1.000 sadnica masline.
“Već dvije godine cijedimo ulje i ulje po prvim najavama će biti vrhunskog kvaliteta. Po meni je ovo jedna od kultura na kojoj u budućnosti treba najviše raditi u Hercegovini”, rekao je Radovan Vukoje, Vinarija “Vukoje”.
U trebinjskom Agrarnom fondu već su zasukali rukave pa savjete dijele budućim maslinarima. Direktor Veselin Dutina kaže da ima zainteresovanih a neki su već zasadili svoja stabla masline. Stručnjaci kažu da treba birati one otpornije vrste.
“S obzirom da ima terena koji su nagnuti tereni, osunčani, okrenuti moru, da je mediteranska klima iako je temperatura limitirajući faktor postoje uslovi”, rekla je profesor “Biotehničkog fakulteta” u Podgorici Biljana Lazović.
“Možemo da kažemo da uz šipak i naravno vinovu lozu maslina može biti budućnost ovoga kraja jer znamo i sami da je maslinovo ulje jako cijenjeno i traženo na tržištu. Mislimo da će u narednim godinama maslina doživjeti ekspanziju uzgoja na ovim postorima”, rekao je direktor Agrarnog fonda Trebinje Veselin Dutina.
Potražnja za maslinovim uljem je velika pa se pretpostavlja da je maslinarstvo unosan biznis i da ne može doživjeti krah kao prošlogodišnja smiljomanija. Nadležni kažu da će uraditi sve da se iskoristi neiskorišteno obradivo zemljište, a ako ga zafali od krša će praviti njive.
Ova maslina u trebinjskom manastiru Tvrdoš stara je više od dva vijeka. Ona je i najbolji pokazatelj da masline i te kako mogu uspjevati u Istočnoj Hercegovini.

ATV