Refundacija porodiljskog odsustva, Materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje,te naknada za roditelje-njegovatelje.. Sve bi to trebalo da bude omogućeno izmjenama Zakona o dječjoj zaštiti,o kojima se danas govorilo u Narodnoj skupštini.

NSRS - Foto: SRNA

Nakon više od četiri časa rasprave, značaj ovog zakonskog rješenja približio je stavove dva bloka. Potvrđuju to podrška najavljena za Dan za glasanje, ali i pojedini amandmani čiji je tekst gotovo identičan. Primjer je prijedlog SDS-a i SNSD-a da bude izmijenjena odredba, prema kojoj nezaposlena majka mora imati prebivalište u Srpskoj najmanje godinu. Smatraju da je dovoljno da takav uslov ispunjava jedan od roditelja.

ljučna novost je da Vlada, od poslodavaca, preuzima plaćanje bruto plate porodiljama. Za tu mjeru u budžetu će u narednoj godini biti obezbijeđeno dodatnih tri i po miliona maraka, dok će 2021-ve biti potrebno osam miliona.

- Predloženim izmjenama i dopunama zakona propisani su povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na materinski dodatak. Brisanjem uslova da je majka nezaposlena šest mjeseci prije rođena djeteta stvoriće se uslovi da sve majke ostvare pravo na materinski dodatak u Republici Srpskoj - rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Predložene mjere pohvalili su poslanici oba bloka. Opoziciji je poražavajuća računica da na 64 nezaposlene porodilje dolazi jedna zaposlena. Refundacija bruto plate će postići željeni rezultat, smatraju u DNS-u. U SDS-u upozoravaju, da je odredba potencijalno diskiminatorska.

- To je nešto što će rasteretiti poslodavce i dodatno obezbjediti sigurnost porodilja, odnosno majki - kaže poslanik DNS-a Mirko Sovilj.

- Šta ćemo sa majkama koje su mjesecima gubile prava prije ovih izmjena zakona - upitao je poslanik SDS-a Zoran Vidić.

Plan ministarstva je da roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju obezbijedi mjesečna primanja - 25 odsto od najniže plate. Procjena je da bi 1000 korisnika imalo pravo na naknadu od 112 i po maraka. Budžet će to koštati 1.350.000 KM.

- Ta neka ukupna prava će, koliko sam preračunao biti oko 500 maraka po jednom djetetu. Da li je to dovoljno? Sigurno da nije - naglasio je Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić.

- Pravo na naknadu roditelju njegovatelju ili njegovatelju ostvaruje jedan od roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju najduže do navršene 30. godine života. Šta će biti sa djetetom nakon 30. godine? - pitala je poslanik PDP-a Gordana Vidović.

Tokom rasprave više puta je pominjano umanjenje PDV-a na opremu za bebe. Ministarka finansija pozvala je Savjet ministara da, nakon što bude formiran, razmotri tu mogućnost.

- Koliko ja znam nekoliko puta je pokretana inicijativa da se to mijenja da se stave diferencirane stope. To se nikada nije uspjelo jer stranci ne dozvoljavaju da se to uradi. Kažu da je ovo najefikasniji PDV na svijetu. Naravno da je tako kada BiH nije efikasna da kontroliše razno-razne stope - istakla je ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Novina je i da će obaveze iz zaštite dječijih prava, umjesto centara za socijalni rad, obavljati organizacione jedinice Fonda dječije zaštite. Budu li usvojene izmjene, za njihovu primjenu u narednoj godini biće potrebno 9.280.000 maraka.

Parlament Srpske raspravljao je i o dva nacrta zakona – o visokom obrazovanju i obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju.

Jedna od ključnih novina jeste obavezna akreditacija svih visokoškolskih ustanova. Nacrt zakona jasno precizira vrste i nivoe studija i besplatno školovanje za redovne studente prvog i drugog ciklusa. Novina su i kratki programi visokog obrazovanja, nakon kojih se stiču sertifikati. Međutim, u dosadašnjim diskusijama, malo je raspravljano o novinama u zakonu, jer je otvorena polemika o diplomi ministra Srđana Rajčevića. Na raspravu je došao spreman – sa diplomom u rukama.

Rigorozniji uslovi za osnivanje visokoškolskih ustanova, ali i kriterijumi za izbor u naučno-nastavna zvanja, uz veću stimulaciju studenata- ključne su novine.

- Osnivač privatnog fakulteta mora imati prethodno izvedenu najmanje jednu generaciju studenata iz najmanje sedam različitih studijskih programa i najmanje četiri oblasti obrazovanja. U važećem zakonu to je najmanje pet studijskih programa iz najmanje tri oblasti - rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević.

Novo je i to da na univerzitetima u Srpskoj više neće biti mogućnosti za zaposlenje profesora koji su penzionisani u Federaciji, Brčko distriktu i zemljama regiona. U Savjetu za razvoj obrazovanja prvi put biće predstavnici privrede. PDP-ov Milan Švraka nacrt je pozdravio.

- U Srpskoj dozvolu za rad ima sedam privatnih univeziteta, svaki u svom sastavu ima pet fakulteta. Uz desetine visokih škola Republika Srpska ima ubjedljivo najveći broj privatnih fakulteta u okruženju - istakao je Švraka.

Novost za studente je uvođenje besplatnog školovanja za prvi i drugi ciklus za sve one koji na vrijeme rješavaju obaveze. Ipak, rasprava tek što je počela, prekinuta je polemikom o ministarskim diplomama. Kao odgovor, resorni ministar poslanicima je pokazao svoje diplome sa univerziteta u Šefildu, dodiplomskog i postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Svoju diplomu je pokazao i Nebojša Vukanović, a serija replika i netačnih navoda prekinuta kada se za riječ javila DEMOS-ova Spomenka Stevanović. O predloženom nacrtu kaže – nužno je zaustaviti pad kvaliteta visokog obrazovanja.

- Ja mislim da je razlog u padu kvaliteta uz dobre stvari koje je dionio definitivno Bolonjski proces - izjavila je Stevanović.

Usvoje li narodni poslanici predloženo, Srpska će dobiti Institut za multidisciplinarne studije, a Agencija za akreditaciju postaće Agencija za visoko obrazovanje.

Više u: VIDEO