Naknada za topli obrok radnicima u Republici Srpskoj kojima se isplaćuje u novcu za svaki radni dan od sutra će iznositi 10,04 KM u netu, odnosno 16,46 KM u brutu, saopšteno je iz republičkog Saveza sindikata.
Novac (Foto: Centralna banka) -

– Ovo je najmanji iznos naknade toplog obroka. Kolektivnim ugovorom, Sindikat i poslodavac mogu utvrditi i veći iznos naknade za topli obrok. S tim u vezi, ukoliko radnik u toku mjeseca ima 22 radna dana, topli obrok mu iznosi 220,88 KM u netu, ako kod poslodavca nije organizovana ishrana – pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa. A ukoliko je ishrana organizovana putem keteringa ili se topli obrok priprema u vlastitim restoranima kod poslodavca, vrijednost toplog obroka mora biti u neto iznosu od 9,56 KM – saopšteno je iz Saveza sindikata.

Kako se dodaje u saopštenju, zakonska obaveza svih poslodavaca u realnom sektoru u Republici Srpskoj je da isplaćuju naknadu troškova toplog obroka, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana.

– Podsjećamo da je visina naknade za topli obrok utvrđena Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku i iznosi 0,85 odsto prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan, a u slučaju obavljanja prekovremenog rada, dužeg od tri časa dnevno, radnik ima pravo na još jedan dodatni topli obrok – navodi se u saopštenju.

Navodi se da je prema obavještenju Republičkog zavoda za statistiku od 22 januara 2024. godine, prosječna bruto plata za 2023. godinu iznosila 1.937 KM.

– Savez sindikata Republike Srpske poziva sve radnike – članove Sindikata da prijave, svaku vrstu zloupotreba od strane poslodavaca (neisplaćivanje naknade za topli obrok, isplaćivanje toplog obroka u manjem iznosu) kako bi zaštitili njihova prava putem regionalnih kancelarija Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske – ističu oni u saopštenju.