He Dubrovnik1.jpg

U HE Dubrovnik su u toku radovi na montaži agregata broj 2 nakon sanacije poslije kvara nastalog na ovom agregatu krajem marta mjeseca.

Iako obavezu održavanja agregata ima HEP i HE Dubrovnik, HE na Trebišnjici su ovoga puta pružile pomoć prilikom montaže agregata 2.

Stručna ekipa sa HE Trebinje 1 je pomogla kolegama iz HE Dubrovnik prilikom radova na montaži i uspješno obavila grijanje i montažu ležajnog zvona kombinovanog ležaja generatora pomoću indukcionog aparata, čime su stvoreni uslovi za nastavak preostalih radova do puštanja agregata u pogon.

HE Dubrovnik2.jpg