Hidroelektrane na Trebišnjici i ove, kao i prethodnih godina, vrše redovna poribljavanja sliva rijeke Trebišnjice i svih otvorenih voda Istočne Hercegovine sa mlađi potočne i kalifornijske pastrmke.mrijest-riba.jpg

Proizvodnja nasadnog materijala se obavlja na mrijestilištu „Mirotinj“ i ribnjaku „Jazina“.

Poslovi na mrijestilištu počinju polovinom oktobra, a završavaju se polovinom januara mjeseca.

Kasnije se nastavljaju poslovi inkubacije oplođene ikre, podizanje i uzgoj mlađi do primjerene veličine za poribljavanje. Kroz cijeli taj period se svakodnevno sprovode tehnološki postupci i zdravstveno-higijenske mjere i tretmani u cilju održanja i smanjenja gubitaka i uspješne proizvodnje nasadnog materijala.