Već smo pisali da je kompanija Mtel okončala proces preuzimanja firme Elta-Kabel Doboj, koja je bila vodeći kablovski operater na prostoru Republike Srpske.m tel-cijene.jpg

Na  osnovu zaključenih ugovora o prodaji i prenosu 100 posto udjela u društvu Elta-Kabel Doboj, izvršen je upis promjene udjela u vlasništvu u registar poslovnih subjekata, čime je Mtel a.d. Banjaluka postao vlasnik 100 posto udjela vlasništva u društvu Elta-Kabel Doboj .

Konkurencijsko vrijeće BiH  uslovno je  odobrilo Mtel-u preuzimanje Elta-Kabela. Još nije  objašnjeno šta znači “uslovno” odobrenje. Većinski vlasnik Mtel-a je Telekom Srbija koji je stekao  ogromnu  medijsku moć na teritoriji Republike Srpske.

 Većinski vlasnik Telekoma Srbija je država Srbija.

Mtel je prošle godine kupio kompanije Telrad Net Bijeljina i Blicnet Banjaluka, koje od januara ove godine posluju u njegovom sastavu.

Mtel-ove akvizicije, pisali su mediji ranije, dio su  regionalne ekspanzije Telekoma Srbija. Ova kompanija kupila je niz kablovskih operatera u Srbiji, a jača svoju poziciju u BiH i Crnoj Gori.

U  članu 2. Zakona o konkurenciji BiH između ostalog stoji da se “ovaj Zakon  primjenjuje na sva pravna i fizička lica koja se , posredno ili neposredno, bave proizvodnjom, prodajom roba i pružanjem usluga učestvuju u prometu roba i usluga i koja mogu svojim djelovanjem sprečavati ,ograničavati ili narušavati  tržišnu konkurenciju na cijeloj teritoriji BiH ili značajnijem dijelu tržišta.“

 Zakon je usvojen na sjednicama Doma naroda i Predstavničkog doma 29. juna 2005. godine.

M tel je kupovinom Elta Kabela dobio monopolistički položaj  na 49 posto teritorije Bosne i Hercegovine. Mnogi to nazivaju medijskim mrakom.

Suština je da konkurenciju nemaju i, očigledno, mogu da rade šta hoće.

I, to jasno pokazuju od sutra kada na snagu stupa novi cjenovnik Mtel paketa koji nude korisnicima.

Zanimljivo je da se, po ovom pitanju, ni pozicija ni opozicija u Republici Srpskoj ne oglašava. Kao da su gluvi i nijemi kada je ova tema u pitanju.

Čini se da ni stanovnici Republike Srpske ne shvataju dovoljno šta se dešava, možda baš zato što poskupljenja “ulaze” na “mala vrata”, tiho i diskretno.

Političari koje narod bira da, između ostalog, štite  interese tog istog naroda koji ih je zaokružio na izborima dužni su da se bave ovim pitanjem.

Ogromna medijska prašina podigla se oko liberalizacije tržišta električne energije i tu su veoma glasni bili predstavnici opozicije tvrdeći da je to u stvari privatizacija Elektroprivrede Republike Srpske. Pojam očito nisu shvatili ili svjesno nisu željeli da shvate koristeći ovu temu u dnevno političke svrhe.

E, pa , trebalo je da o monopolu kompanije Mtel makar detaljnije upoznaju stanovnike čijim glasovima su došli do svojih pozicija. Ali, o ovome ćute…

Možda imaju “debeo” razlog…