Helikopter (foto: MUP Srpske) -
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske objavilo je javni konkurs za izbor do pet kandidata iz građanstva za školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, Ministarstva odbrane Srbije, studijski program akademske studije vojno vazduhoplovstvo - pilot helikoptera.


- Selekcija i izbor kandidata sastoji se iz tri dijela - prvi dio selekcije kandidata realizuje MUP Srpske, drugi i treći dio selekcije kandidata vršiće se na Vojnoj akademiji u Beogradu - naveo je Mile Šikman, načelnik Uprave za policijsku obuku.

Selekcija će uključivati provjere znanja iz matematike i provjeru fizičkih sposobnosti kandidata, te psihološku i medicinsko-zdravstvenu procjenu.

Tokom procesa selekcije vrši se i bezbjednosna provjera kandidata.

Konačni izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje utvrđuje MUP Srpske.

- U razmatranje će biti uzete prijave koje pristignu ili preporučenom poštom budu poslate do 14. marta - pojasnio je Šikman gostujući u Jutarnjem programu naše televizije.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresi: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banjaluka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 10-A.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.