Sud - Foto: RTRS
Na čelu pravosudnih institucija u BiH nema nijednog predstavnika srpskog naroda, kao ni iz Republike Srpske, nakon što je za novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH izabran Halil Lagumdžija.

Komentarišući tu činjenicu, Lagumdžija je rekao da je prije jučerašnjih izbora na čelu VSTS-a bio Srbin Milan Tegeltija, da je predsjednik Suda BiH Ranko Debevec iz reda ostalih, a glavni tužilavc Tužilaštva BiH Gordana Tadić, koja je iz hrvatskog naroda.

- Bošnjaci već četiri godine od kada je sa funkcije predsjednika Suda BiH otišla bivša predsjednica Meddžida Kreso nisu imali nijednog svog predstavnika na te tri rukovodne funkcije - rekao je Lagumdžija.

On je naveo da je nakon Tegeltijine ostavke, ovu instituciju predstavljala potpredsjednica VSTS-a, koja je iz reda hrvatskog naroda.

- Nakon jučerašnje sjednice i izbora rukovodstva VSTS-a trenutno srpski narod nema nijednog Srbina na rukovodnoj funkciji od ove tri pozicije na nivou BiH. Smatram da je to izbalansirano jer u prethodne četiri godine Bošnjaci nisu imali nijednog predstavnika - rekao je Lagumdžija.

On je konstatovao da je činjenica da na rukovodnoj funkciji u pravosuđu nema niko od Srba, ukoliko se ne računa rukovodstvo VSTS-a gdje postoje predstavnici sva tri konstitutivna naroda.

Komentarišući činjenicu da su sva tri rukovodioca pravosudnih institucija na nivou BiH iz Federacije BiH, Lagumdžija je rekao da bi volio da je situacija bila drugačija, ali do toga se došlo u procesu izbora rukovodstva.

- Kandidati za poziciju predsjednika osim mene, bili su Srđan Forca i Biljana Simeunović. Desilo se to što se desilo i ja sam izabran za predsjednika VSTS-a i obavio sam razgovor sa Forcom koga sam molio da se kandiduje za potpredsjednika VSTS, a koji je rekao da se ne želi kandidovati. Rekao mi je zašto ne želi biti potpredsjednik i duboko uvažavam njegove razloge - rekao je Lagumdžija.

On je dodao da su on i Sanela Gorušanović Butigan sudije i da od tri pozicije jedna treba da bude iz tužilaštva, te da se niko iz srpskog naroda koji dolazi iz Republike Srpske članova VSTS nije kandidovao, osim Biljane Simeunović.

Lagumdžija smatra da se na rukovodećim pozicijama u pravosuđu na nivou BiH treba voditi računa ne samo o nacionalnoj nego i o entitetskoj zastupljenosti, ali da je sada situacija takva kakva jeste.

- Jedino smo tu situaciju mogli riješiti da se ja ne kandidujem i da Forca bude izabran. Kada je god moguće i entitetsku zastupljenost treba ispoštovati, ali ovdje smo imali takvu situaciju i nismo mogli doći do drugačijeg rješenja - rekao je Lagumdžija.

Osvrćući se na Tegeltijine tvrdnje da su sve odluke nakon njegove ostavke nezakonite, te da je i izbor novog rukovodstva nezakonit i da bi mogli uslijediti sudski sporovi, Lagumdžija je rekao da sve što se dešavalo oko Tegeltijine ostavke nije do kraja normirano.

- Tadašnji sastav VSTS-a je donio odluke i ja mislim da su one bile jedino moguće, pravilne i da tu u smislu nekih negativnih reperkusija neće biti nikakvih posljedica - smatra Lagumdžija.

Govoreći o Revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, Lagumdžija je rekao da je od 2014. godine radio kao sudija Odjeljenja jedan koji tretira ratne zločine i da tu postoji jako mnogo problema.

- Rade se i najnoviji koraci koje su preduzeli Sud i Tužilaštvo BiH u okviru primjene te strategije, a to je da su intenzivirali proces prenošenja manje složenih predmeta sa nivoa BiH na niže sudove. Oko 300 predmeta u toj proceduri u posljednjih par mjeseci preneseno je na niže nivoe - rekao je Lagumdžija.