Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u saradnji sa Gradom Trebinje i Hercegovačkom kućom najavljuje predavanje koje će se održati dana 23. februara 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u amfiteatru Fakulteta. Gost predavač na temu „Marketing za male poljoprivredne proizvođače“ je Iris Stojko, direktor za razvoj tržišta i korporativne komunikacije, digitalnog razvoja i kontakt centra, koja dolazi iz Minhena.
Dugodišnje iskustvo stekla je obavljajući poslove: marketing menadžera brenda i razvoja poslovanja, globalnog stratega za društvene medije, specijaliste za odnose sa kupcima. Njena polja interesovanja vezana su za: strategiju tržišta, strategiju brenda, društvene medije, digitalni marketing i marketing komunikaciju.


Predavanje je zamišljeno da pomogne malim poljoprivrednim proizvođačima da se afirmišu u smjeru onoga šta tržište traži sa fokusom na način rješavanja najčešćih problema i izazova u marketingu malih biznisa. Cilj predavanja je vezan za aktivnosti osnaživanja “malih” poljoprivrednih proizvođača (koji svoje proizvode plasiraju za „Hercegovačku kuću“), kako bi se prenijelo stručno znanje da bi usavršili svoju ideju i razvili svoj biznis, i djelovali strateški u polju marketinga i brendiranja.