Ivic

Sa diplomom koju je prije nekoliko dana donio sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, postao je najmlađi doktor nauka u Republici Srpskoj u oblasti energetike. Tridesetogodišnji Dejan Ivić, tim lider za energetska rješenja u kompaniji Prointer ITSS, članici Infinity International Group, kaže da iza njegovog uspjeha stoji čitav kolektiv koji je budno pratio odbranu u Beogradu i podržavao ga na svakom koraku.

Baveći se osmišljavanjem i implementacijom pametnih rješenja u elektroenergetici, Dejan je krupnim koracima stigao najprije do mastera, a potom i do doktorata, na najbolji način spajajući teoriju i praksu.

"U svom radu sam se bavio automatizacijom srednjenaponskih distributivnih mreža, sa naglaskom na formiranje petlje na distributivnim mrežama i integraciju uređaja energetske elektronike. Najjednostavnije rečeno, radi se o integraciji novih, savremenih uređaja koji omogućavaju da se u postojećim mrežama i dalekovodima oslobode kapaciteti kako bi se mogli priključiti neki novi, obnovljivi izvor energije, poput solarne, energije vjetroparkova, malih, gasnih generatora i slično", objašnjava Dejan i naglašava da su konkretan rezultat svega toga dva potpuno nova, upravljačka algoritma koji omogućavaju da se ti novi uređaji implementiraju na već postojećim sistemima upravljanja.

ivić

Nakon ovih naučnih istraživanja i objave radova u renomiranim naučnim časopisima, ideja je da se krene na praktičnu realizaciju.

"Ovdje je napravljen neki kostur, obrazac za alogortime, laboratorijski setap i sad je ideja da se krene u praktičnu implementaciju gde bi dobili konkretnu distributivnu mrežu da to testiramo u što realnijim uslovima. Mi u Prointeru i Infinity grupaciji već radimo nešto slično. U proteklih godinu i po dana radio sam na instalaciji inteligentnih rastavljača na jednom od dalekovoda i podizanju sistema za daljinsko upravljanje, vršeći testiranje na terenu", kaže Dejan.

Ipak, te praktične, „tehničke“ detalje koji su mu pomogli na putu do doktorata, stavlja u drugi plan. U onom prvom je, kaže, podrška koju je imao.

"U Prointeru su sa oduševljenjem dočekali moj doktorat, ali oni znaju da mog uspjeha ne bi bilo bez njih. Pogotovo mi je moj dio kolektiva iz sektora automatizacije bio nevjerovatna podrška, imali su razumijevanja za sve što sam radio i mnogo toga im dugujem", napominje Dejan.

Kad se sve to sabere, ne čudi što i dalje vjeruje u domaće potencijale i, kako kaže, ne pada mu na pamet da bilo kuda ide.

"Ima mnogo toga što se ne može kupiti novcem, a naše bogatstvo su ljudski resursi koje moramo očuvati zajedničkim snagama. Može li ovdje bolje – da, uvijek može bolje, ali sve je to dugotrajan proces i ne možemo očekivati da se stvari mijenjanju preko noći", kaže mladi doktor nauka.

Iz njegovog dosadašnjeg, već bogatog iskustva, napominje da u oblasti u kojoj radi nema zaostajanja za „savremenim zapadom“ i da im, vjeruje Dejan, možemo parirati  i u nauci i u implementaciji rješenja.