Vlada RS je na današnjoj sjednici donijela odluku o usklađivanju penzija, po kojoj će one biti veće za 3,11 odsto u odnosu na decembar, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS.

penzioneri.jpg

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2019. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine:

- do 15 godina penzijskog staža - 201,82 KM;

- za 15 godina penzijskog staža i više a manje od 20 godina - 242,21 KM;

- za 20 godina penzijskog staža i više a manje od 30 godina - 282,57 KM;

- za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina - 322,97 KM i

- za 40 godina penzijskog staža i više - 403,71 KM.

Iz Vlade je saopšteno da su za realizaciju ove odluke potrebna dodatna sredstva u iznosu od oko 616.000 KM mjesečno, odnosno oko 7.392.000 KM do kraja 2020. godine.

U saopštenju se dodaje da je osnovni razlog za donošenje ove odluke činjenica da se navedeno usklađivanje penzija ne bi odnosilo na najveći broj korisnika najniže penzije, jer bi usklađena penzija i dalje bila niža od važećeg iznosa najniže penzije.

Pored toga, cilj donošenja ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika penzije, odnosno korisnika kojima se isplaćuje najniža penzija.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca, kojom je predviđen je iznos od 300.000 maraka. Podsjetili su da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske svake godine od 2005. godine do sada kroz ovaj vid rehabilitacije izdvojilo 4,4 miliona maraka za 8.247 korisnika.

Vlada je dala saglasnost da se iz Budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2020. godinu izdvoje sredstva u iznosu od 300.000 maraka za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.