Najstarija građevinska kompanija u BiH ide u stečaj
SARAJEVO - Sudija Opštinskog suda u Sarajevu Nebojša Joksimović, donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad kompanijom GP "ŽGP" d.d. Sarajevo.

Za stečajnog upravnika imenovan je Besim Hamidović. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 31. mart 2023. godine u 9.30 sati. Nalaže se stečajnom dužniku i trećim licima da stečajnom upravniku predaju u posjed imovinu i dokumentaciju stečajnog dužnika koja je u njihovom posjedu.

Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazano je za 26. juni 2023.

Podsjetimo, u septembru je ovome sudu podnijet prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. U prijedlogu je navedeno da su predlagači bili uposlenici u GP "ŽGP" d.d. Sarajevo. Inače, "ŽGP" je najstarija građevinska kompanija u BiH i nakon rata je privatizovana, prenosi Biznisinfo.