RiTE Gacko: Postignut dogovor o povećanju cijene rada sa 150 na 155 km -  Glas Srpske
 
Termoelektrana Gacko je od jutros od 6 časova na mreži. Prema riječima tehničkog direktora RJ TE Dragana Pušare otklonjeni su nedostaci vezani za gasni trakt kotla i blok nastavlja sa radom.
 
Filteri su dovedeni u stanje potpune funkcionalnosti , dodaje Pušara,  dalji rad će zavisiti od kvaliteta uglja, a samim tim i emisija pepela iz dimnjaka TE.
 
Podsjećamo TE Gacko je stala sa radom 9. maja, u večernjim satima.