Veće količine otpada odlažu se u kontejnere, a kanta  sa fotografije namijenjena je za sitni otpad.smece-tb1.jpgMalo smo izgleda zaboravili na ekološku kulturu...smece-tb.jpgPo definiciji ekolološka kultura je dio opšte kulture, poseban ljudski kvalitet odnosa prema samom sebi, prema prirodi i životnoj sredini, kvalitet odnosa prema drugom čovjeku kao vrijednosti.

Neki su zaboravili ili nikada nisu znali ovu definiciju, pa evo- da se podsjete ili saznaju nešto novo...

Trebinje koje nosi epitet najljepšeg grada Srpske ne zaslužuje ovakav odnos građana.

Samo malo više pažnje i ekološke osviješćenosti i ovakve fotografije u našem gradu biće prošlost.