Republički štab za vanredne situacije donio je danas zaključak o odvijanju nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta, odnosno da će se nastava odvijati redovno.
Školski čas - nastava na daljinu -

- U vrijeme proljećnog raspusta koji je predviđen Pravilnikom o školskom kalendaru za školsku 2019/2020. godinu, radi kontinuiteta nastave, a cijeneći najbolji interes učenika, nastava na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola u Srpskoj odvijaće se redovno za vrijeme trajanja proljećnog raspusta u periodu od 13. do 16. aprila - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj koje su obavezne da u navedenom periodu realizuju nastavu na daljinu.

Za nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka, koji stupa na snagu odmah, zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod.

Republički štab za vanredne situacije usvojio je zaključak kojim zadužuje osnovne škole u Republici Srpskoj da upis djece u prvi razred, propisan Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim virusom korona, organizuju čim se za to steknu uslovi.

Škole se zadužuju da obavijeste roditelje koji imaju djecu doraslu za upis u prvi razred da potrebne podatke/informacije o djeci dostavljaju školama posredstvom sredstava elektronske komunikacije, a potrebnu dokumentaciju dostave naknadno, kad se za to steknu odgovarajući uslovi.

Za nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka, koji odmah stupa na snagu, zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske.

Povezane vijesti: