Centralna izborna komisija BiH završila je analizu 2,9 odsto svih nevažećih glasačkih listića na opštim izborima 2018. godine, odnosno 15.482 listića.glasanje-izbori.jpg

Kako su saopštili iz CIK, iz rezultata analize se može zaključiti da je u ogromnom broju, skoro 80 odsto analiziranih nevažećih glasačkih listića prazno, neoznačeno ili prekriženo, što potvrđuje raniji stav ove komisije da se radi o volji birača da ne glasaju ni za koga, odnosno da se radi o svojevrsnom bojkotu ili protestu birača.

Analizom, koja je provedena od 9. decembra 2019. do 23. februara 2020. godine je obuhvaćeno 300 biračkih mjesta, odnosno za svaki organ vlasti po 50 biračkih mjesta, na dovoljno reprezentativnom uzorku.

-Naglašavamo da je riječ o analizi, a ne o brojanju glasačkih listića. Glavni zaključak analize je sljedeći: analizirano je 2,9 odsto svih nevažećih glasačkih listića na opštim izborima 2018. godine, odnosno 15.482 nevažeća glasačka listića u okviru kojih je utvrđeno postojanje 8.365 ili 54,04 procenta praznih (neobilježenih) glasačkih listića, 3.830 ili 24,73 odsto precrtanih (neobilježenih, a prekriženih) glasačkih listića, zatim 3.001 ili 19,38 odsto glasačkih listića na kojim su zaokružena dva ili više političkih subjekata i 286 ili 1,85 procenat glasačkih listića sa dopisanim sadržajem. Bitno je napomenuti da je analiza pokazala da su svi analizirani nevažeći glasački listići autentični, odnosno da nije bilo kopiranih glasačkih listića bez vodenog žiga – saopšteno je iz CIK.

Cilj navedne aktivnosti Centralne izborne komisije BiH je bio dobiti stručni nalaz o izvršenoj analizi nevažećih glasačkih listića kako bi se mogle poduzeti konkretne mjere koje bi dovele do smanjenja broja nevažećih glasačkih listića na budućim izborima.

Jedna od mjera koja može biti predložena jeste da se na glasačkom listiću predvidi opcija „Ne glasam ni za koga“ što već kao praksa postoji u nekim državama i da se prazan neoznačen glasački listić ne broji u nevažeće glasačke listiće.

Šta je pozadina cijele priče? Nakon što je CIK BiH potvrdila rezultate opštih izbora 2018. godine pojedini akteri izbornog procesa su izrazili sumnju u pogledu broja nevažećih glasačkih listića i nastojali su to da povežu sa zloupotrebama i nezakonitostima.

-Iako niko od 60.000 posmatrača nije stavio primjedbu u zapisnik sa biračkog mjesta u vezi sa brojanjem glasačkih listića, CIK BiH je donijela Zaključak i usvojila Metodologiju o analizi nevažećih glasačkih listića. Suština usvojene Metodologije je bila utvrditi reprezentativan uzorak za analizu nevažećih glasačkih listića, na sistematičan način uraditi obradu nevažećih glasačkih listića, te dobiti mjerljive pokazatelje na osnovu kojih će se pokušati dati relevantan odgovor na pitanje strukture i osnova nevažnosti glasačkih listića – kažu u CIK.