Školica mentalne aritmetike "Malac Genijalac" od 1. septembra počinje sa radom i u Trebinju! Upis je u toku.

malac 1.jpg

Program školice je namijenjen djeci od 4 do 12 godina, fleksibilno i pažljivo osmišljen, uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6-12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.

Cilj programa je da djete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane „Malac Genijalac“.

malac2.jpg

Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, radom zasnovanim na tri ključne stvari: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

FAZE PROGRAMA:

Pripremna faza – POJAM I KOMPLEMENTI BROJEVA OD 1 DO 100

Početna faza se primjenjuje za najmlađe polaznike. Cilj je da se upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U ovom periodu djeca još uvijek ne koriste abakus, već klasičnu školsku računaljku (10 nizova sa po 10 kuglica).

Prva faza – UPOTREBA ABAKUSA

Abakus faza traje tokom početnih nivoa, na kojima se upotrebljava računaljka abakus. Računanje se sprovodi pomjeranjem kuglica, pomoću prstiju lijeve i desne ruke. Težište je na finoj motorici i intenzivnim čulnim nadražajima (vid, sluh, dodir). Djeca najprije posmatraju ono što im nastavnik pokazuje i slušaju uputstva, da bi zatim sama preduzela konkretnu radnju. Ovakavim metodom se pokreće intenzivni moždani proces, jer su prstići neprestano u pokretu dodirujući kuglice. Time se aktiviraju taktilni nadražaji koji dalje stimulišu centre u mozgu stvarajući nove neuronske veze. Korišćenjem prstiju obje ruke, istovremeno se aktiviraju obje moždane hemisfere i povećava kognitivni kapacitet. Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

Druga faza – MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA

Faza mentalne aritmetike počinje tokom viših nivoa na kojima se prestaje sa fizičkom upotrebom abakusa. Sada djeca počinju da računaju napamet, zamišljajući abakus u sopstvenoj glavi. Posmatrajući, često možemo da vidimo kako i dalje pomjeraju prste kao da koriste pravi abakus. Sposobnost vizuelizacije abakusa djeca su razvila zahvaljujući aktivaciji desne hemisferi mozga, odgovornoj za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Jednom kada se ova sposobnost razvije moguće je dalje uvježbavati sve brže i komplikovanije računske operacije, a dječi mozak se počinje ponašati poput pravog super računara.

malac3.jpg

Kako da budem siguran da sam odabrao pravu školu mentalne aritmetike za svoje dijete?

  • Škola mentalne aritmetike “ MALAC GENIJALAC ” je škola EVROPSKIH ŠAMPIONA
  • Škola radi po jedinstvenoj JAPANSKOJ METODI
  • Prvi rezultati mentalnog računanja kod naših učenika VIDLJIVI SU VEĆ NAKON DVAMJESECA. U drugim programima djeca ne postižu ni približne rezultate
  • Zahvaljujući licenciranom programu, učenicima je omogućeno učešće na prestižnim evropskim takmičenjima i OLIMPIJADAMA
  • Nastava se održava u malim grupama, kako bi svakom djetetu bio obezbijeđen INDIVIDUALNI PRISTUP i maksimalan napredak u razvoju
  • Osnovni fond obuhvata 12 časova mjesečno – jednom sedmično, tri školska časa vezano. U zavisnosti od individualnih potreba djeteta, dostiže se i do 20 časova, koje NE NAPLAĆUJEMO DODATNO.
  • Prednost našeg programa je u jedinstvenoj WEB PLATFORMI. Koristeći platformu, djeca mogu uvježbati svoje mentalne kapacitete, takmičeći se u brzom računanju sa drugarima iz čitavog svijeta!
  • Po završetku školovanja, djeci je omogućen BESPLATAN NASTAVAK UČENJA i uvježbavanja mentalne aritmetike, sve do sticanja MASTER DIPLOME.
  • Časovi su kreativno osmišljeni, tako da djeca uče kroz IGRU i ZABAVU
  • Efekat postignut učenjem mentalne aritmetike postaje trajno oružje i vjerni pratilac naših malaca kroz ČITAV ŽIVOT

Upis je u toku...

Sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona na broj: 066-215-966, kao i putem mail-a: [email protected]