Direktor privrednog društva „Komunalno“ a.d. Trebinje Nedeljko Lambeta izabran je danas za predsjednika Skupštine Udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti Privredne komore Republike Srpske.


Udruženje broji 185 privrednih društava iz Republike Srpske – komunalnih preduzeća, vodovoda, preduzeća za upravljanje deponijama i toplana.

Članovi Skupštine razmatrali su i aktuelno stanje u udruženju, kao i program rada i plan aktivnosti za 2019. godinu.

„Saglasili smo se da je u narednom periodu potrebno podići rad udruženja na veći nivo, unaprijediti saradnju sa Savezom opština i gradova RS, uključiti se u implementaciju uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i raditi više na unapređenju komunalne i reciklažne infrastrukture. Takođe, bilo je riječi i o potrebi prilagođevanja sudskih troškova prilikom utuženja zbog relativno malih računa, a data je i podrška uspostavljanju registra svih korisnika komunalnih usluga u RS“, naveo je Lambeta za Radio Trebinje.

Izvor: Radio Trebinje