Neizvjesna sudbina zakona o majci u Srpskoj

BANJALUKA - Iako su postojale najave da će zakon o majci stupiti na snagu u Srpskoj još prošle godine, on i dalje nije usvojen, a sada se postavlja pitanje da li će uopšte biti i ako hoće - kad i u kojem obliku.

Naime, po svemu sudeći, smatra se da je ovo pitanje, odnosno pitanje zaštite višečlanih porodica, a samim tim i majki, na adekvatan način uređen važećim Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, koji je na snazi od januara ove godine.

Ovako su istakli za "Nezavisne novine" iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, objasnivši da je za uvođenje zakona o majci ipak potreban određeni period.

Da je trenutno pitanje socijalne zaštite porodice adekvatno ostvareno oni potvrđuju činjenicom da je pri donošenju važećeg zakona učestvovalo više predstavnika relevantnih republičkih i drugih udruženja i institucija.

"Zajednički je stav da je zakon koji trenutno važi obezbijedio visok nivo zaštite, a za uvođenje novih prava potreban je određeni period kako bi se analizirali njegovi efekti", kazali su oni.

Dakle, inicijativa i razgovor na temu uvođenja zakona o majci kao koraka dalje su, prema riječima nadležnog ministarstva, postojali, ali smatraju da zakon koji je trenutno na snazi pokriva ovu oblast.

"Kontinuirano održavamo sastanke s ciljem poboljšanja standarda višečlanih porodica, kao i statusa majki. Ovi sastanci će biti nastavljeni i u budućnosti", kazali su oni.

S tim u vezi, podsjećamo da su inicijatori zakona o majci bili predstavnici Udruženja porodica sa četvoro i više djece Republike Srpske "4+", ali, kako je kazao Dejan Todorović, idejni kreator zakona o majci i bivši potpredsjednik Udruženja, za "Nezavisne", postojeći zakon iako dobar i human nije, prema njegovim riječima, pronatalitetna mjera koju su oni zagovarali.

"Zakon koji štiti višečlane porodice mora da bude pronatalitetni zakon, to mora da bude propis koji će donijeti novi život u Republiku Srpsku, a ne socijalna mjera", kazao je Todorović.

Prema njegovim riječima, sadašnji zakon je sjajan jer je nahranio više od 4.000 porodica, ali sada nam je potrebna pronatalitetna mjera.

"Ovaj zakon dalje treba da se nadograđuje dok ne postane socijalni i pronatalitetni zakon", kazao je Todorović.

Kako je još istakao, zakon koji je na snazi ne stimuliše roditelje, ne podstiče ih da dalje uče i rade, a njegovo je mišljenje da se riječ "nezaposleni" treba izbaciti iz samog zakona da se ne bi dobio kontraefekat.

Dodaje da, prema njegovom sudu, ne postoji dovoljna zainteresovanost za ovu temu.

"Vidim da iz dana u dan nailazimo na probleme i jednostavno kao da nema volje, a ni želje za ovu inicijativu", kazao je on, dodavši da po ovom pitanju neće odustati.

Zakonom o majci bilo je predloženo uvođenje materinskog dodatka, koji je prema ideji ovog zakona trebalo da bude u visini od 50 odsto prosječne plate za svako dijete i to na mjesečnom nivou. Pored ovoga, trebalo je da bude formiran fond za majku.

Pravo na materinski dodatak imala bi svaka majka po svakom djetetu u jednakom iznosu za prvo i svako naredno dijete do punoljetstva ili najkasnije do završetka osnovnih studija. A kada prestane ostvarivati pravo na materinski dodatak, svaka majka sa troje djece ostvaruje pravo na 50 odsto prosječne plate do kraja života, a svaka majka sa četvoro i više djece ostvaruje pravo na jednu prosječnu platu do kraja života, samo pod uslovom da su državljani Republike Srpske.

Glavni efekat, prema ideji ovog zakona, treba da bude osnaženje majke, odnosno osnaženje mlade žene i djevojke, te mjera podsticaja da se ostvare kao majke, a neke i da rađaju više djece.

Dalje ovo treba da rezultira sigurnijom i srećnijom porodicom, odnosno povećanjem nataliteta.

S druge strane, aktuelnim Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece je obezbijeđena novčana naknada na mjesečnom nivou od 750 KM sa doprinosima. Zakon je na snazi od prvog januara ove godine, a za njegovu realizaciju planirana su i obezbijeđena budžetska sredstva u iznosu od 70.000.000 KM za 2023. godinu.