Školski kompleks u Nevesinju zadnjih dana uljepšan je novom fontanom, koja je plod ideje omladinskih organizacija Talas 059, Bona Fide, Nova ideja i Organizacije kreativnog okupljanja.nevesinje-fontana-skola.jpg
Mladi iz ovih organizacija osmislili su projekat pod nazivom „Trg mladih“, koji će se sprovoditi kroz tri faze.
Prva faza projekta je već realizovana i obuhvata puštanje fontane u rad, sanaciju kamenih zidova bazena u kojem je smještena fontana, te postavljanje klupa u školskom dvorištu i video nadzora.
U sklopu druge faze projekta planirano je sređivanje staza i postavljanje rasvjete, dok se treća faza odnosi na izgradnju mini amfiteatra.
Vrijednost prve faze projekta iznosi 25 000 KM. Novac je obezbjeđen iz budžetskih sredstava Opštine Nevesinje, namijenjenih za sufinansiranje omladinskih projekata.
Omladinske organizacije veliku zahvalnost duguju i Institutu za građevinarstvo koji je uradio projektnu dokumentaciju, te Javnom preduzeću „Vodovod“ Nevesinje za postavljenu vodoinstalaciju.
Radove na izgradnji fontane izvodila je trebinjska firma „Hidrosanitas“.
Uređenjem školskog kompleksa mladi su dokazali da Nevesinje ima društveno angažovanu omladinu, koja želi dati doprinos sredini u kojoj živi.