nevesinje-ljubica-desetke.jpg

Nevesinjka Ljubica Brenjo stekla je zvanje diplomirani hemičar na briljantan način.

Sve ispite je položila sa desetkom, a potom je i njen diplomski rad iz oblasti organske sinteze vrednovan maksimalnom ocjenom.

Potkovana znanjem i pregalaštvom, vrijedna Nevesinjka krči put u svijet nauke sa željom da vrlo brzo njen trud bude od koristi za društvenu zajednicu. Govori tri jezika i pokazuje stalnu želju za intelektualnim napredovanjem.

Kao student Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Ljubica je indeks punila čistim desetkama i više puta je nagrađivana na nivou Univerziteta.

Ove godine je trebalo da učestvuje na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Bejrutu, ali je zbog situacije sa korona virusom otkazano takmičenje. Prošle godine je u Gracu u okviru programa Ljetnje škole hemije uspješno predstavila projekat sinteze novih prekusora za katalizator koji sadrži kalaj u svojoj strukturi i tako stekla veliko iskustvo u samostalnom laboratorijskom radu. Njen diplomski rad je mali naučni poduhvat na sintezi jedinjenja koja su pokazala potencijal da se upotrijebe kao antitumorski lijekovi.

Ljubica je primala stipendiju Fondacije „Milan Jelić“ tri godine. Zahvalna je što je Vlada Republike Srpske prepoznala njen trud. Kaže da joj je ta finansijska podrška bila veoma značajna za školovanje.

─ Najveću podršku dobijala sam svakako od svoje porodice i kolega sa kojima sam ostvarila divna prijateljstva─ naglašava ona.Ljubica smatra da je za uspješno studiranje potrebna ambicija, veliki rad i dobra organizacija vremena.

─ Čovjek može biti inteligentan, ali ako nema želju da to iskoristi, onda mu ne vrijedi taj potencijal koji nosi u sebi─ objašnjava Nevesinjka.

Za nekoga ko u indeksu ima samo desetke moglo bi se pomisliti da ne zna za slobodno vrijeme. Ipak, Ljubica stiže i za izlazak sa društvom, čita knjige, voli filmove i serije, a pored znanja engleskog, njemačkog i francuskog jezika, počela je da uči i japanski jezik.

Ova vrijedna djevojka ispite rješava već u junu, a onda pravac Nevesinje.

U zavičaju ostaje do oktobra i za to vrijeme roditeljima pomaže u svim poljoprivrednim poslovima.

Ljubica planira da upiše master studije organske hemije na svom fakultetu, a kako naglašava, sve više naginje želji da život posveti nauci.