Prema zvaničnim podacima na birališta je do 13 časova izašla preko polovina građana Crne Gore, tačnije 54,1%.

Ova, do sada nezapamćena izlaznost, unijela je strah u redovima režima, zbog čega postoje indicije da će doći do prekidanja glasanja na pojedinim biračkim mjestima zbog nepoštovanja zdravstvenih mjera NKT-a, a sve u cilju da se onemogući istorijska pobjeda opozicije.

Molimo građane da budu disciplinovani i da ne daju nikakvog povoda režimu za ovakve postupke, da poštuju predviđene mjere i da slobodno izraze svoju Ustavom zagarantovanu izbornu volju.