parlament-bh-naknade.jpg

Pored visokih plata i brojnih privilegija funkcioneri na nivou BiH imaju pravo i na razne novčane naknade, zbog čega su njihova mjesečna primanja u pojedinim slučajevima i do 10 puta veća od prosječne plate u zemlji.

Pored toplog obroka, paušala, naknada za prevoz, učešća u komisijama, jednokratne pomoći, prava na naknade za smještaj, odvojeni život i posjetu porodici, otpremnine i brojne druge, funkcioneri imaju pravo i na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada za vrijeme provedeno na radu u institucijama BiH.

Prema važećem zakonu, funkcioneri nakon 10 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini jedne prosječne mjesečne neto plate u BiH.

Hitna procedura

Za svakih narednih navršenih pet godina efektivnog radnog staža u institucijama BiH zaposleni ima pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini polovine prosječne mjesečne neto plate.