Novim dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj određeno je članom 94a, da u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara prevoznog sredstva na magistralnim putevima, isključivo Auto-moto savez RS može da uklanja oštećena vozila. Ta usluga je besplatna i odnosi se na vozila registrovana u Republici Srpskoj.

Policijski službenik ili vozač motornog vozila dužan je da pozove AMS RS na broj 1285 kako bi se uklonilo vozilo.

Ukoliko se radi o vozilu koje nije registrovano u Republici Srpskoj, troškove uklanjanja ili čuvanja vozila snosi AMS RS, uz pravo da te troškove naplati od vlasnika vozila.

Do sada su vozila oštećena u saobraćaju uklanjale razne šlep-službe, ali od donošenja novog zakona, taj posao može da vrši isključivo AMS RS. Vozači, prilikom registracije vozila, plaćaju posebnu naknadu, koja im u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode na putevima u RS omogućava da bez dodatnih troškova, poredstvom AMS RS uklone vozilo sa puta i odvezu na sigurno mjesto.