C40B4070-FCFF-490F-8CF0-50D990F86A75.jpeg
"Trebinje bilježi nove rekordne turističke rezultate, a ljetna turistička sezona u našem gradu (jun, jul i avgust) 2023. godine. ova godina bolja nego prošle za oko 8,5%" - izjavila je to danas nakon što je JU Turistička organizacija grada Trebinja prikupila i obradila statističke podatke o obimu turističkog saobraćaja gospođa Mirjana Putica.

"Prema podacima koje raspolaže JU Turistička organizacija grada Trebinja u mjesecima ljetne turističke sezone 2023. godine. godine (lipanj, srpanj i kolovoz) zabilježeno je ukupno 70.749 prijavljenih turističkih noćenja, što je oko 8,5% više u odnosu na komparativni period prošle godine kada je ukupno zabilježeno 65.420 noćenja" - kazala je Putica.

"Zaključno s mjesecom kolovozom ukupan broj registriranih turističkih noćenja porastao je na 131.817, što je 13,5% više u odnosu na prvih osam mjeseci 2022. godine. godina kada je zabilježeno ukupno 116.139 prijavljenih turističkih noćenja" - dodala je Putica.

7B67BCBC-F233-4713-BEA4-D34435B01845.jpeg

Ona je dalje navela da je prema trenutnom stanju izvjesno da će Trebinje, ukoliko se ne dese neke nepredviđene eksterne okolnonosti na koje se ne može uticati zabilježiti novu rekordnu turističku godinu i još jednom ispisati istoriju kada je u pitanju oblast turizma u ovom gradu.

"Do sada zabilježene brojke, ali i stanje sa najavama i rezervacijama koje nas očekuju do kraja septembra, ali i tokom oktobra jasno i nedvosmisleno ukazuju da Trebinje nastavlja kontinuitet ubrzanog rasta turističkog saobraćaja, pa s pravom može biti Očekuje se da će se u našem gradu po prvi put dogoditi "putovanje u povijesti ostvaruje preko 200.000 noćenja" - kazao je Putica.

Dodala je da su najveći broj registriranih noćenja zabilježili turisti iz Srbije, zatim domaći turisti, te turisti iz Turske, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.