S obzirom da Trebinje ima epitet jednog od najčistijih gradova u Republici Srpskoj intezivno se radi na njegovom uređenju i održavanju gradskog zelenila.

Natprosječne temperature za ovo doba godine omogućile su zimsku sadnju brojnih biljnih vrsta na raznim lokacijama na području najjužnijeg grada Srpske.