Novim Zakonom o ličnom imenu, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen u Republici Srpskoj, predviđene su novčane kazne od 1 000 do 1 500 konvertibilnih maraka, ukoliko matičar upiše ime djeteta koje ima više od 10 godina, bez njegovog pristanka.


Iste kazne su predviđene i ako usvojeno dijete, starije od spomenute dobi, nije dalo svoj pristanak kod upisa ličnog imena.


Zakon, koji bi trebalo da zamijeni onaj usvojen 1993, a djelimično mijenjan 2000. godine, predviđa i mogućnost promjene imena, nakon promjene pola.


Međutim, neće se odobriti promjena imena i prezimena osobi protiv koje se vodi krivični postupak, dok je na izdržavanju kazne, osobi za kojom je raspisana međunarodna potjernica, ili ako se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja zakonom utvrđenih obaveza.


Neće biti dozvoljeno i da predloženo lično ime predstavlja ime izmišljenih, animiranih ili filmskih likova, monete i pseudonima, niti ako je to neophodno radi zaštite prava i sloboda drugih osoba, te zaštite prava javnih i istorijskih ličnosti.


Zakonom je regulisano i da se promjena ličnog imena može odobriti i državljaninu BiH i Federacije BiH, ako u RS ima prijavljeno prebivalište godinu dana proke podnošenja zahtjeva, a koje traje i u vrijeme podnošenja zahtkeva.


U promjenu zakona se ide, jer je trenutno važeći pisan srpskim jezikom ekavskog izgovora.


Srpska info