novokmet.jpg (224 KB)

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske je, preko Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu Grada Trebinja, raspisalo Javni poziv za ažuriranje socijalne karte demobilisanih boraca od prve do pete kategorije, starijih od 60 godina.

Prema riječima Miodraga Novokmeta, načelnika Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu Grada Trebinja, od nadležnog ministarstva se u narednom periodu upravo za socijalno ugrožene borce očekuje određena vrsta pomoći i podrške.

„Pozivamo demobilisane borce od prve do pete kategorije, starije od 60 godina, koji nemaju druga primanja osim boračkog dodatka, da se, radi ažuriranja podataka za socijalnu kartu, jave u Odjeljenje za boračku i socijalnu zaštitu Gradske uprave Trebinje. Svaki borac, koji smatra da je socijalno ugrožen, treba da se u što skorije vrijeme javi u Odjeljenje - da popuni anketni list“, naveo je Novokmet.

On je dodao da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS propisalo kriterijume po kojima se utvrđuje socijalna ugroženost boraca.

„Da ukupna primanja borca ne prelaze iznos veći od najnižeg nivoa najniže penzije u RS ili da ukupna primanja borca i članova njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu ne prelaze iznos veći od najniže plate u RS, isključujući tu primanja iz socijalne i dječije zaštite. Jedan od uslova jeste da borac nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja predviđenim Akcionim planom zapošljavanja RS u tekućoj godini, da borac i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje, poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi prodajom ili izdavanjem u zakup poljoprivrednog zemljišta ili šume čija površina prelazi pet hektara“, istakao je Novokmet.

On je naveo da će nakon provjere dostavljenih podataka, koja će se obaviti službenim putem sa nadležnim institucijama, biti ažurirane socijalne karte.

„Borci koji ne dostave svoje podatke radi ažuriranja socijalne karte neće biti obuhvaćeni novčanim vidom pomoći za socijalno ugrožena lica“, upozorio je Novokmet.

On je podsjetio da je tokom prošle godine u našem gradu, na osnovu odluke Vlade RS, nastavljena isplata mjesečnog novčanog primanja, u visini mjesečnog boračkog dodatka, za 155 socijalno ugroženih boraca mlađih od 60 godina i 31 borca starijeg od 60 godina.