Većina fizičkih lica, vlasnika stanova i individualnih stambenih objekata u Trebinju u proteklih mjesec dana potpisala je nove ugovore sa Akcionarskim društvom „Komunalno“ Trebinje o odvozu komunalnog otpada.Prema riječima Branke Grahovac, rukovodioca pravne službe „Komunalnog“ Trebinje, do sada nisu postojali ugovori u pisanoj formi između ovog preduzeća i korisnika usluga.


Da bi u slučaju parničnog postupka preduzeće moglo da ima validan dokument na sudu, odlučili su da uvedu ugovore u pisanoj formi kojima se obavezuje korisnik da pravovremeno plati usluge odvoza smeća.


„Pošto imamo nesavjesnih platiša, koji ili ne mogu ili iz nekih razloga ne žele da plaćaju naše usluge, da bi se preduzeće obezbijedilo u slučaju parničnog postupka na sudu – morali smo pristupiti potpisivanju ugovora o odvozu komunalnog otpada iz stambenih zgrada i individualnih stambenih objekata. To je jedini način da imamo validan dokument u parničnom postupku na koji možemo da se pozovemo. Ako ugovor ne postoji, izgubićemo spor“, pojašnjava Grahovac za Radio Trebinje.


Ona dodaje da bi svi korisnici njihovih usluga trebalo da potpišu nove ugovore, a u slučaju da to ne učine važiće tzv. formularni ugovor.


„Ukoliko korisnik odbije da potpiše ovaj ugovor, za njega će da važi formularni ugovor koji podrazumijeva da je ugovor ponuđen i potpisan. Dakle, biće kao da je to fizičko lice potpisalo ugovor“, navodi Grahovac za Radio Trebinje.

U prošloj godini imali su 170 neredovnih platiša protiv kojih su pokrenuti izvršni postupci i desetak sudskih sporova, od kojih su nekoliko izgubili zbog nepostojanja zaključenog ugovora u pisanoj formi sa fizičkim licima.


Rok za potpisivanje ugovora o odvozu komunalnog otpada je do 11. marta. Međutim, kako navode u „Komunalnom“, neće biti problem da korisnici i nakon isteka roka dođu da potpišu nove ugovore.


Do sada su se usluge odvoza smeća fizičkim licima naplaćivale na osnovu odluke Grada Trebinja o odvozu komunalnog otpada, kojom je bilo regulisano da pružanje usluga podrazumijeva i njeno plaćanje.


Kako saznajemo, računi za odvoz smeća za domaćinstva kreću se od 3 do 30 maraka u zavisnosti od kvadrature stana ili kuće.

Izvor Radio Trebinje