het

Obavještavamo stanovništvo i korisnike voda da će 01.08.2021. godine (nedelja) od 06:00 časova početi regulisano ispuštanje vode sa HE Trebinja 2 prema PHE Čapljina, što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.

Apelujemo na stanovništvo i korisnike voda koje boravi na rijeci i oko korita rijeke, da zbog lične sigurnosti i mogućih nepredviđenih okolnosti ne obavljaju nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita i u samom koritu, dok traje regulisano ispuštanje vode sa HE Trebinje 2.