Grad Trebinje, u saradnji sa UNDP -Projekat "Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLoaD)", obavještava organizacije civilnog društva sa područja grada da će se sutra, 19. marta održati Javna rasprava o odabiru oblasti/ tema za drugi Javni poziv za ovaj projekat.
Teme/oblasti koje su predložene i koje će se razmatrati su: Socijalno uključivanje i socijalno preduzetništvo, Ruralni razvoj, Podrška mladima, Kultura i sport, Zaštita zdravlja.


OBAVJEŠTENJE

organizacijama civilnog društva o organizovanju Javne rasprave

koju organizuju Grad Trebinje i UNDP-ReLOaD projekat

Grad Trebinje u saradnji sa UNDP - Projekat "Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) objavljuje Obavještenje za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja grada da će se 19.3.2019. u 9,00 časova u prostorijama gradske uprave Trebinje (Velika sala) održati Javna rasprava o odabiru oblasti/tema za drugi Javni poziv.


Cilj održavanja Javne rasprave je da se zajednički razmotre i odaberu teme/ oblasti u okviru kojih će se aplicirati na drugi Javni poziv u okviru projekta ReLOaD.


Teme/oblasti koje su predložene i koje će se razmatrati su :


1. Socijalno uključivanje i socijalno preduzetništvo

- Podsticanje aktivnosti i programa i edukacija u oblasti zapošljavanja, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju: osobe sa invaliditetom, lica starija od 50 godina s posebnim akcentom na žene.


2. Ruralni razvoj

- Edukacija stanovnika o uzgoju i promociji organske proizvodnje

- Promocija i edukacija o načinima promocije potencijala ruralne sredine


3. Podrška mladima

- Mobilnost mladih, mladi u akciji, formiranje mreže OCD koje se bave isključivo problematikom mladih...

- Realizacija programa i aktivnosti usmjerenih na prava građana, sa posebnim akcentom na zaštitu prava i sloboda djece;

- Edukacija iz oblasti jačanja personalnih kompetencija mladih i razvijanja liderskih sposobnosti.


4. Kultura i sport

- promocija umjetničkog stvaralaštva na području grada Trebinja;

- Podsticanje sportskih aktivnosti adolescenata i lica sa invaliditetom, sa ciljem jačanja sportskog duha;

- Promocija značaja kulturne baštine i uvezanost sa sportskim aktivnostima.


5. Zaštita zdravlja

- Promocija zdravih stilova života, u cilju prevencije i unapređenja zdravlja;

- Edukacija o bolestima zavisnosti i opasnostima modernog doba ( opasnosti na internetu, vršnjačko nasilje,...).


Izvor: Grad Trebinje