Klubovi delegata u Vijeću naroda Republike Srpske razmatrali su Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske i Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske.
Republika Srpska - Foto: RTRS

Klubovi delegata u Vijeću naroda konstatovali su da se ovi akti ne odnose na vitalni nacionalni interes bilo kog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

Odluka o proglašenju vanrednog stanja trebalo bi danas da bude objavljena u Službenom glasniku, čime bi sutra stupila na snagu.