Imajući u vidu neophodnost očuvanja i daljeg jačanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema Republike Srpske u uslovima rizika uzrokovanih novonastalom vanrednom situacijom u zemlji, Agencija za bankarstvo Republike Srpske je  na vanrednoj sjednici Upravnog odbora usvojila Odluku o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19.novac-banke.jpg

Ovom Odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19 i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Republike Srpske, a koje se odnose na odobravanje olakšica klijentima banaka koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima, posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom koje banke primjenjuju u slučaju odobravanja posebne mjere klijentu, te preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka- stoji u saopštenju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Kako je propisano Odlukom, banke mogu odobriti klijentima posebne mjere, kao što su: moratorijum, odnosno odgoda u otplati glavnice i kamate kredita, koji može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta- poručuju iz Agencije.

Potrebnu dokumentaciju i način podnošenja zahtjeva banke će odrediti u skladu sa svojim internim pravilima vodeći računa o potrebi što manjih društvenih interakcija i ograničenosti kretanja pojedinih klijenata (bolest, izolacija i slično).

Ova odluka stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.