U organizaciji Republičke uprave Civilne zaštite danas je u Trebinju održan sastanak o protivpožarnoj zaštiti u Republici Srpskoj, sa posebnim akcentom za područje istočne Hercegovine.


Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske kaže da je cilj sastanka unapređenje sistema zaštite i spašavanja od požara na prostoru istočne Hercegovine.

„Na sastanak smo pozvali sve relevantne subjekte RS koji su podnijeli izvještaje i dali prijedloge koje ćemo uputiti prema vladi. Svi su upoznati sa tim kakvi su požari prisutni ovdje u osmom i devetom mjesecu i da bismo to na neki način ublažili i da bi se što kvalitetnije pripremili za požarnu sezonu, mi smo sazvali ovaj sastanak“, kaže Međed i podsjeća da je Vlada RS 2017. godine donijela odgovarajuće zaključke koji su bili obavezujući za vatrogasni savez i za lokalne zajednice. U raspodjeli sredstava po članu 81. Zakona o zaštiti od požara , prioritet je bila Hercegovina.

„Na žalost ta sredstva nisu u dovoljnoj mjeri upućena ovdje, barem kako čujemo iz izjava starješina. Očekujemo narednu skupštinu pa ćemo transparentnije izvršiti podjelu sredstava kada je u pitanju područje Hercegovine. Po prvi put, danas su nama i predstavnici Helikopterskog servisa Vlade RS koje želimo da uključimo u datim trenutcima kada se svi resursi za gašenje požara tih lokalnih zajednica istroše“, kaže on i navodi da će ove godine na raspolaganju gašenja požara biti mnogo veći i kvalitetniji helikopter koji zahvata preko 900 litara i izrazio nadu za nabavku nekoliko helikoptera u skorije vrijeme.

Jovan Đajić, pilot u helikopterskom servisu RS je podsjetio da ovaj servis sve svoje kapacitete, materijalne i ljudske, u slučaju požara usmjerava prem Hercegovini. Prošle godine je opremljen novim helikopterom, popularnom „Koalom“ koja se sastoji od protivpožarnog jedra, bambi baket kapaciteta 930 litara.

„Na taj način ćemo biti tu i brže djelovati. Takođe imamo i manji helikopter koji ćemo moći koristiti za izviđanje i dostavljanje materijalno tehničkih sredstava.“, kazao je Đajić.

Prema riječima Radoslava Prela, načelnika područnog Odjeljenja civilne zaštite Trebinje, Hercegovina je najugroženija regija u RS kada su požari u pitanju. On ističe da je stanje opreme koju vatrogasci koriste nešto bolje ali nije ni blizu onom što treba Hercegovina da ima, s obzirom da imamo česte požare i veliku sušu.

„Naprtnjače su kod nas aktuelne, odjeća, obuća, vozila, trebali bi biti kvalitetniji. Naš prijedlog danas koji je upućen je da je prioritet naša regija i da se sve snage trebaju usmjeriti ka nama. Ja sam u Bileći prije dva mjeseca kazao da bi 70 odsto sredstava za protivpožarnu zaštitu RS trebalo dati Hercegovini a 30 ostalim regijama jer je takav odnos na terenu“, kaže Prelo.

RT