U organizaciji Grada Trebinja i U-En-Di-Pi projekata „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu -ReLoaD“, danas je u Trebinju održana Javna rasprava za organizacije civilnog društva sa područja Trebinja o odabiru tema za drugi Javni poziv za ovaj projekat.


Teme koje su predložene i koje su danas razmatrane su socijalno uključivanje i socijalno preduzetništvo, ruralni razvoj, podrška mladima, kultura i sport.

Kako je precizirala Nataša Tučić, koordinator projekta Grad Trebinje učestvuje u projektu sa 25 procenata, dok je 75 procenata sredstava obezbijedila Evropska unija.

„Ovim projektom želimo unaprijediti saradnju i komunikaciju organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica. Javni poziv će biti raspisan početkom mjeseca aprila, od kada će se raditi sa organizacijama civilnog društva, koje budu zainteresovane da apliciraju po ovom pozivu. U-En-Di-Pi će angažovatri mentore koji će u pripremi projekta biti na usluzi organizacijama civilnog društva, kako bi kvalitetnije pripremili projekte.“, kazala je ona.


Ukupan iznos sredstava je oko 100. 000 KM.
Snežana Misita iz Udruženja roditelja sa problemom steriliteta „Bebe“ kaže da će ovo udruženje aplicirati za projekat edukacije bračnih parova na nivou istočne Hercegovine.

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu -ReLoaD“ nastoji osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti pružanje javnih usluga za sve građane u lokalnim jedinicama.

Izvor Radio rebinje