Hrvatska pošta Mostar oglasila se povodom vraćanja pošte adresirane ćirilicom iz Mostara prema Novom Sadu navodeći da naziv države i grada u međunarodnom poštanskom prometu mora biti napisan latinicom.

”Pismo u međunarodnom prometu može biti adresirano ćirilicom, ali naziv mjesta i naziv odredišne države u skladu sa standardima koji se primjenjuju u međunarodnom prometu mora biti napisano latiničnim pismom”, naveli su u odgovoru Srni iz Hrvatske pošte Mostar.

Dodaju da navedeni pošiljalac pošiljku nije adresirao prema Opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga u međunarodnom prometu, a koji vrijede i u inostranstvu, te izražavaju žaljenje za loše korisničko iskustvo sa slanjem predmetnog pisma.

”Hrvatska pošta Mostar povodom informacija koje su se pojavile u medijima da se pošiljaocu iz Mostara vratila pošiljka adresirana ćiriličnim pismom poslana primaocu u Srbiji, želi informisati korisnike da prema Opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga objavljenim u Službenom glasniku BiH (broj 102/10) članak 62. stavak 9. kaže: „… Pošiljka za inostranstvo može biti adresirana pismom države odredišta, uz uslov da su latinicom upisani naziv mjesta i naziv odredišne države”, naveli su iz HP-a Mostar.

Pisana pošiljka adresirana ćirilicom i upućena na adresu u Novi Sad iz “Hrvatske pošte” u Mostaru vratila se pošiljaocu u Mostar sa pečatom “zabranjeno pisanje ćirilicom” i sa pečatom pošte iz Zagreba.