stop-policija-1.jpg

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske predviđena je mogućnost da okrivljena lica novčanu kaznu i troškove platnog prometa mogu platiti elektronski, na mjestu izvršenja prekršaja, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

Iz Ministarstva su istakli da je to jedna od novina ovog zakona, koji je stupio na snagu u utorak, 17. oktobra te da se trenutno u MUP-u Republike Srpske te da sprovode potrebne procedure, kojima će se omogućiti uslovi za realizaciju navedene odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

-Okrivljena lica novčanu kaznu i troškove platnog prometa, prema novom zakonu, mogu platiti elektronski, uz korišćenje POS terminala (standardno ili beskontaktno plaćanje) na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlašćenog službenika, u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa, uz izdavanje dokaza o uplati - dodaje se u saopštenju.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske propisano je i da se prekršajnim nalogom sada može izreći zaštitna mjera zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Ovim zakonom propisano je da zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera nastupa kada proteknu dvije godine.

-Prethodnim zakonskim rješenjem zastarjelost nastupala protekom jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju, odnosno izvršnog prekršajnog naloga kojim su izrečene zaštitne mjere - navodi se u saopštenju.

Jedna od novina koje su propisane Zakonom jeste i da lice zatečeno u izvršenju prekršaja koje odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva može da se zadrži do oporavka, a najduže do 12 časova, dok ova mjera ranije nije bila predviđena.