Načelnik opštine Gacko, raspisao je Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom (240 ECTS bodova i 180 ECTS bodova) u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža u Opštinskoj upravi Gacko i Javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Gacko.

U svojstvu pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom (240 ECTS bodova i 180 ECTS bodova) primaju se:

Diplomirani pravnik……………………………………………………………………. 1 izvršilac;

Diplomirani inženjer poljoprivrede……………………………………………. 1 izvršilac;
Diplomirani ekonomista………………………………………………………………..1 izvršilac;
Diplomirani menadžer bezbjednosti………………………………………………. 1 izvršilac;
Diplomirani politikolog…………………………………………………………….. 1 izvršilac;
Diplomirani ekolog……………………………………………………………………… 1 izvršilac;
Bečelor civilne zaštite i privatne sigurnosti……………………………1 izvršilac
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarastva………………………. 1 izvršilac;
Strukovni menadžer……………………………………………………………………….. 1 izvršilac;
Profesor engleskog jezika i književnosti……………………………………..1 izvršilac;
Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku……1 izvršilac.

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme ili lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena potrebnog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Pripravnički staž za lica sa VSS (240 ECTS bodova) traje 12 mjeseci, za lica sa VSS (180 ECTS bodova) 9 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Gacko (protokol), ili putem pošte na adresu: Opština Gacko, Solunskih dobrovoljaca br. 2, 89240 Gacko, sa naznakom: „Prijava na konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi odrađivanja pripravničkog staža“.