Opština Nevesinje je za međunarodni projekat „Dijaspora za razvoj“ pripremila tri projektna prijedloga iz oblasti zdravstva, drvoprerađivačke industrije i ekologije.


Tim povodom danas je u Kabinetu načelnika održan sastanak predstavnika opštinskog Odsjeka za razvoj i konsultanta na projektu Nina Serdarevića. Projekat koji sufinansiraju UNDP i Vlada Švajcarske vrijedan je 10,5 miliona maraka, a u drugoj fazi uključiće deset lokalnih zajednica u BiH.
Prioritetni projektni prijedlog opštine Nevesinje odnosi se na unapređenje obima i kvaliteta usluga nove bolnice. Provodio bi se u saradnji sa Udruženjem Nevesinjaca u Beogradu, a zamisao je da se bolnički kadar uz pomoć eminentnog hirurga Predraga Peška i njegovog tima osposobi za izvođenje složenih operacija. Drugi projektni prijedlog predviđa pokretanje drvoprerađivačke industrije, a treći je vezan za ekologiju, odnosno selekciju ambalažnog otpada.

Konsultant na projektu Nino Serdarević naglasio je da će lokalne zajednice koristeći sredstva projektnog fonda i potencijal dijaspore dobiti priliku da realizuju neke od prioritetnih razvojnih inicijativa. Za projekte koje je predstavila opština Nevesinje rekao je da su inovativni i da mogu dati konkretne efekte.
Lokalne zajednice po pojedinačnom projektu mogu računati na iznos od maksimalno 30.000 američkih dolara uz obavezno sufinansiranje 25% traženih sredstava.
Radio Nevesinje