U nekadašnjem srpskom selu Zaplanik u opštini Ravno još nema obnovljenih kuća, a i oni rijetki koji to pokušaju da urade, nailaze na zid. Više od 13 godina od izvršne sudske nagodbe, Milorad Milićević ne može da dođe do naknade za uništenu imovinu.Milorad s nevjericom obilazi porušeni porodični objekat gdje su živjele dvije porodice. Nije oštećen u dva svjetska rata, ali je 2003. godine za oko zapao Opštini Ravno. Milićević kaže da su odgovorni znali da je riječ o privatnom objektu i da je namjeravao da ga obnovi.

- Oni su mi rekli da je Zaplanik u drugom krugu, da će se prvo obnavljati Ivanica, a kad je došao red na Zaplanik, tada su počeli da odvoze kamen. Da li je to sinhronizovano ne znam, ali mislim da jeste - kaže Milićević.

Obrađeni blok i kamen deponovani su u Zavali, kod Ravnog. 2006. godine, poslije brojnih zahtjeva i dogovora, uz pomoć kanecalrije OHR-a, Milićević je postigao sudsku nagodbu u opštinskom sudu u Čapljini sa Andrijom Šimunovićem, načelnikom opštine Ravno, o isplati štete od 30.000 KM. Šimunović je tada nije osporavao. Pet godina nakon toga, umire drugi suvlasnik objekta, ne dočekavši naknadu. Milićevići još čekaju.

- Bile su samo žalbe mojih advokata i prigovori Opštine Ravno, uvijek neutemeljeni. Sud je uvijek potvrđivao da su neutemeljeni. Navodno, nema sredstava na tom njihovom računu - priča Milićević.

Poslije trinaest godina, iznos naknade uvećale su kamate.

Neki od srpskih predstavnika u Opštini Ravno, s kojim smo kontaktirali, a nisu željeli pred kameru, kažu da je smiješna tvrdnja da Opština nema novca. Samo od proizvodnje električne energije, na mjesečnom nivou, ubiru više stotina hiljada maraka. Nijedna srpska kuća u Zaplaniku, ali i u pojedinim okolnim srpskim selima, nije obnovljena.

- Siguran sam da je to urađeno s namjerom. Neko je uzeo korist, zna se na čiji štetu - kaže Miloradov sin Ilija.

Nezamjenjivi načelnik Ravnog, Andrija Šimunović, nije odgovarao na telefonske pozive. Posredno, jeste.

- Načelnik je rekao da da je donesena presuda i da je uložena žalba, te da taj predmet još nije riješen - naveo je Danilo Mandeganja, koordinator za MZ Ivanica.

Milićevići strahuju da će sudske prepiske namjerno trajati unedogled. Sumnjaju da je iza svega smišljena namjera da se Srbi ne vraćaju na svoja imanja.