Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ danas su postavljene namjenske police za odlaganje mobilnih telefona, a u cilju unapređenja kvaliteta nastave u ovoj školi.


Telefoni u rukama u toku časa za učenike postali su prošlost. Police su postavljene u deset učionica predmetne nastave, a za učenike od šestog do devetog razreda, koje su numerisane prema rednom broju učenika u dnevniku.


„Iznad svake police nalaze se instrukcije za učenike, gdje je navedeno da prije početka časa moraju da odlože utišane telefone, a po završetku časa i za vrijeme velikog odmora uz prisustvo nastavnika mogu se poslužiti telefonom“, kazao je Darko Jegdić, direktor ove škole.


On je najavio da će u slučaju zloupotrebe mobilnog telefona od strane učenika biti primjenjene sankcije, a mobilni telefon će biti privremeno oduzet.

Nije tajna ni da učenici mobitele koriste za vrijeme nastave u školi ili ih krišom ipak upotrijebe za vrijeme testa ili kontrolnog. Jelena Jokanović, nastavnik informatike u ovoj školi navela je da će se sa postavljnjem olakšati nastava, jer se često dešavalo da učenici neovašteno koriste telefone na času.


„Mislim da će nam ove police za odlaganje mobilnih telefona znatno olakšati rad i smanjiti njihovu zloupotebu na najmanju mjeru“, istakla je ona.


Osnavna škola u Bregovima prva je u Hercegovini koja je u učionice postavila police za mobilne telefone.

Izvor RT