JAHORINA,- Na Jahorini je danas otvoren 22. međunarodni naučni skup "Infoteh-Jahorina", na kojem je prijavljeno više od 200 radova iz 18 zemalja. Pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj Republike Srpske Zoran Vujković izjavio je da je ovaj skup vidljiv u međunarodnim okvirima, a kod resornog ministarstva kategorisan je kao skup prve kategorije i zajedno sa Vladom ga godinama podržavaju.

"Tako je lijepo vidjeti veliki broj prijavljenih radova i siguran sam da će skup imati veliki uspjeh", rekao je Vujković novinarima prije otvaranja skupa.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić ističe zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju ovog naučnog skupa koji je izuzetno važan za Univerzitet, a činjenica da su autori iz 18 zemlja dovoljno govori o njegovom kvalitetu i daje dodatni podstrek Univerzitetu.

"Ovo je važan naučni skup radi šire zajednice, jer su Republika Srpska i BiH male i privredno nerazvijene, a Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo ima posebnu misiju da kroz nove tehnologije i inovacije omogući Srpskoj i institucijama da se ravnomjerno uključe u svjetske globalne tokove digitalizacije", poručio je Kulić.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović rekao je da je na simpozijum prijavljeno više od 200 radova, a 179 je dobilo pozitivne recenzije.

Popović navodi da je simpozijum prevazišao regionalno područje i postao ozbiljan internacionalni skup na kome imaju i prijavljenih 13 studentskih radova.

Rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić ističe da mu je drago što prisustvuju na važnom 22. međunarodnom naučnom skupu iz oblasti elektrotehničkog inženjerstva.

Arsić dodaje da sa Elektrotehničkim fakultetom u Istočnom Sarajevu imaju odličnu saradnju koja uključuje brojne projekte, razmjenu studenata, nastavnog osoblja, ali ne samo između njihova dva Univerziteta, nego i sa univerzitetima iz EU.

Izvršni direktor kompanije M:tel Milan Aleksijević rekao je da su oni srebreni sponzori ovog veoma važnog simpozijuma, te da sa Elektrotehničkim fakultetom u Istočnom Sarajevu imaju dugogodišnju saradnju koja se ogleda kroz projekte i programe.

Glavne tematske oblasti simpozijuma su: Računarski sistemi i softver, Komunikacioni sistemi i tehnologije, Energetski sistemi, Proizvodni sistemi, Sistemi upravljanja, Elektronski sistemi.

Organizator skupa je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa elektrotehničkim fakultetima iz Banjaluke i Beograda, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Elektronskim fakultetom iz Niša i tehničkim kosponzorstvom Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike.

Međunarodni simpozijum "Infoteh Jahorina" okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva.

Prvi simpozijum "Infoteh Jahorina" održan je 2001. godine, nakon čega privlači značajan broj učesnika uglavnom iz regiona zapadnog Balkana i održava dobar kvalitet i broj prijavljenih i prezentovanih radova.

Simpozijum se održava do petka, 17. marta.