Samostalna izložba grafika Danisa Fejzića otvorena je večeras u galeriji Kulturnog centra Trebinje.


Fejzić je trebinjskoj publici predstavio retrospektivu svog desetogodišnjeg bavljenja umjetničkom grafikom. Izložba obuhvata četiri ciklusa sa po tri-četiri otiska koji tvore jednu kvalitetnu, zaokruženu cjelinu, a koju autor determiniše nazivom „Ikonografika“.


„Analiziram problematiku koja me zaokuplja deceniju unazad – ikone našeg doba, ikone kao neke svete slike, ikone kao čuvari kuća, čuvari duša dobrih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ali, svjedoci smo da ti dobri ljudi prestaju bivati to što im je po nekom božjem usudu namijenjeno da budu. Postaju ljudi podložni vjerskim, marketinškim, političkim, sociološkim manipulacijama, tako da i te ikone prestaju bivati svete i postaju simbol krivovjerja i nekakvog manipulativnog momenta u našoj svakidašnjici. Umjetnička grafika je medij u kom ja djelujem i nadam se da će, u tom smislu, i ove ikonografike u Kulturnom centru Trebinje, na neki način, zaintrigirati publiku“, pojašnjava Fejzić.


Danis Fejzić je doktor grafike i zaposlen je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafika. Vrlo rijetko izlazi iz kruga grafike kada je, u njegovim užim krugovima djelovanja, ona obogaćena audio i performativnim pristupom. Za ovu priliku odlučio se za klasični izraz, a naveo je da mu je velika želja da se upravo ovdje, za neke dvije godine, predstavi nečim što je apsolutna novina u odnosu na njegov dosadašnji izraz.


Izložba grafika Danisa Fejzića u Kulturnom centru Trebinje biće otovrena narednih petnaest dana.